Kristus-Koningplein: Vlaams Belang betreurt dat mogelijkheid van ondergronds parkeren niet werd onderzocht

Heel Ekeren lijkt wel uit te kijken naar de heraanleg van het Kristus-Koningplein in het centrum. Er wordt immers gestreefd naar een mooi en gezellig plein voor iedereen, een opwaardering voor de buurt. Te betwijfelen valt echter of iedereen ook uitkijkt naar de te verwachten verkeerschaos, niet alleen tijdens de werken maar ook erna, wanneer het aantal parkeerplaatsen in de projectzone, die dus groter is dan het plein alleen en ook de Alfons Jeurissenstraat en een stuk Villapark omvat, naar slechts 53 herleid zal zijn.
Vlaams Belang Ekeren heeft er steeds naar gestreefd en erop aangedrongen dat het aantal parkeerplaatsen gemaximaliseerd zou worden. Dat het er nu 53 worden, is al een overwinning want bij de oorspronkelijke plannen ging men uit van slechts een 30-tal plaatsen. Het Vlaams Belang heeft er ook altijd op aangedrongen om de piste van ondergronds parkeren kansen te geven en te willen onderzoeken. De meerderheid heeft deze piste principieel niet willen bewandelen. Een verloren kans om de parkeerproblematiek in het centrum voor eens en voor altijd op te lossen! Een verloren kans ook om eindelijk de herwaardering van het Ekerse centrum in gang te zetten en voor onze Ekerse middenstanders een bloeiend winkelcentrum te ontplooien.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...