Kasteeltje Sint-Lucas wordt afgebrokenIn de districtsraad van 20 oktober interpelleerde fractievoorzitter Freddy Geens het districtsbestuur over de bedoeling van ziekenhuisorganisatie Klina om de gebouwen van de vroegere Sint-Lucaskliniek in Ekeren-Donk af te breken. Dankzij deze interpellatie gaf het districtsbestuur eindelijk informatie over de plannen van Klina en van de stad Antwerpen.


Sint-Lucas komt leeg te staan door het vertrek van het vredegerecht rond de jaarwisseling 2008-2009 en dat van het asielcentrum einde 2009. De actie die onder de leiding van Filip Dewinter sinds jaren tegen dit asielcentrum in een Ekerse woonwijk gevoerd werd, werpt dus uiteindelijk toch vruchten af.
Klina zal in 2010 alle gebouwen afbreken om er naast serviceflats, die hoofdzakelijk op de huidige parking zullen worden gevestigd, een buurtparkje aan te leggen. Ook het middengebouw, het zogenaamde ‘Kasteeltje’ gaat tegen de vlakte omdat een renovatie ruim 3,6 miljoen euro zou kosten. Voor bescherming blijkt het gebouw niet in aanmerking te komen.
Wel valt een herbestemming, waarbij het Kasteeltje door de Stad Antwerpen zou aangekocht worden, niet uit te sluiten. Dat zal echter in grote mate van de verkoopprijs en de renovatiekosten afhangen.
Ondertussen deelde Klina tot ieders verbazing nog mee dat zij later een mogelijk hergebruik van hun grond en van die van de vroeger door de Vlaamse Gemeenschap aangekochte grond van de aangrenzende landbouwer voor een nieuw rusthuis niet ongenegen is.
Het Vlaams Belang bijt zich vast in dit patrimoniumdossier en zal het met veel aandacht opvolgen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...