Interpellatie van raadslid Luyckx aan het college van het district Ekeren betreffende het aantal criminele feiten in Ekeren


Veiligheid is een recht van iedere burger, ook voor de Ekerenaar. Vanuit dat uitgangspunt eist het Vlaams Belang dat iedere Ekerenaar geïnformeerd wordt over de criminaliteit in Ekeren en over het beleid dat er gevoerd wordt om deze criminaliteit te bestrijden.

Uit het antwoord op een vraag die gesteld werd door gemeenteraadslid Wim Van Osselaer bleek immers dat alleen al het aantal inbraken in Ekeren in 2011 (tot 12 mei) 64 bedraagt! Dat is 1 per 2 dagen! Daarbij moeten dan nog de talrijke andere criminele feiten gevoegd worden, zoals vandalisme, winkeldiefstallen, drugsdelicten, verbaal geweld enz. Daarvan werden er slechts 16 opgehelderd en werden er 6 verdachten geïdentificeerd.

Zo’n schriftelijke vraag geeft echter slechts een momentopname weer, want ondertussen zijn we alweer anderhalve maand verder en wie weet wat er ondertussen gebeurde?

Om daaraan te verhelpen, stelde districtsraadslid Chris Luyckx in de districtsraadszitting van juni voor om op regelmatige basis een commissie veiligheid in het leven te roepen waarop ook de korpschef of de zonecommissaris aanwezig zou zijn. Deze vraag was overigens een herhaling van dezelfde vraag van een jaar geleden waarin gesteld werd dat men ‘het ging bekijken en vragen aan de stad’.

Welnu, het antwoord van de stad (lees: burgemeester Janssens) is njet, neen, nooit! De democratisch gekozen vertegenwoordigers van de Ekerenaar en dus bij uitbreiding de Ekerenaar zelf hebben geen recht op regelmatig bijgewerkte informatie i.v.m. de veiligheid in Ekeren. Frappant is dat de meerderheidspartijen (die ook in de stad de meerderheid met Janssens vormen) dat zo maar over hun hoofd laten gaan. Wellicht buigen ze ook hier nederig hun hoofd voor de directieven vanuit het stadhuis en vervullen ze verder hun rol als knechten van Janssens die zijn beleid mogen uitvoeren zonder meer…

Het Vlaams Belang daarentegen gaat ook hier in het offensief en zal op regelmatige basis via onze vertegenwoordiger in de gemeenteraad updates vragen over de criminaliteitscijfers en de genomen maatregelen. Zo voeren we ook hier de druk op en zullen we wegen op het beleid, net zoals we dat doen in andere dossiers zoals dat van de heraanleg van het Kristus-Koningplein en van de Oude Pastorij. 

Chris Luyckx
Districtsraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...