Interpellatie Freddy Geens betreffende zorgcentrum voor gehandicapten en antwoord districtscollege

Zoals verwacht keurde de Antwerpse provincieraad vorige week donderdag de aankoop goed van een stuk grond aan het Laar om er een zorgcentrum voor gehandicapten te bouwen. Vlaams Belang onthield zich, samen met Groen! Het Vlaams Belang is principieel uiteraard niet gekant tegen de bouw van een zorgcentrum voor gehandicapten, maar kreeg van de deputatie geen zekerheid dat de bouw het risico op wateroverlast niet zou doen toenemen.
Maandag interpelleerde Vlaams Belang-fractievoorzitter Freddy Geens het collegeop de Ekerse districtsraad , waarbij hij zijn bezorgdheid uitdrukte, aangezien de inplanting van een jeugdgevangenis op dezelfde lokatie zes jaar geleden geweigerd werd omwille van het risico op wateroverlast.  Freddy geens wees het college op de resultaten van een door het district bestelde hydrologische studie van 2003 die aantoonde dat bebouwing van deze gronden risico’s inhield op wateroverlast en overstromingen.
Districtsvoorzitter Kruyniers antwoordde dat er al bijkomende maatregelen genomen zijn om mogelijke wateroverlast in die buurt te voorkomen (o.a. de riolering in de Prinshoeveweg) en dat ook de pompen in Merksem nu goed functioneren. Hij beloofde dat het districtscollege zeker zou blijven opvolgen dat er bijkomende matregelen getroffen worden indien dat nodig zou zijn. De bebouwing die nu voorzien is, zou volgens Kruyniers trouwens heel wat kleiner zijn dan deze van de jeugdgevangenis.
In bijlage vindt u het verslag van de districtsraad van maandag 26 april met de vraag van Freddy Geens en het antwoord van het college.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...