Informatieve vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Van Campenhout betreffende de plannen met betrekking tot het Veltwijckpark

Ekeren, 4 december 2008


  


Er wordt gewerkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Veltwijckpark in Ekeren dat o.m. sport in het voormalige Veltwijckstadion opnieuw mogelijk moet maken. De Ekerse districtraad formuleerde op 26 mei quasi unaniem (Groen! uitgezonderd) een advies aan de stad. Volgens dit advies zouden de speeltuin, de kruisbooggilde Sint-Joris en de Koninklijke Wipmaatschappij De Hoop hun plaats mogen behouden en zou het A-terrein van Germinal Ekeren uitgebouwd moeten worden tot een multisportcomplex waar voetbal, maar ook andere sporten beoefend zouden worden. Op het B-terrein zou een cultureel centrum gebouwd worden.  


Luidens de notulen van het college zou een antwoord aan de districtsraad inmiddels onderweg zijn. De Ekerse districtsschepen Christophe Thomas liet inmiddels al noteren in een krant dat de vestiging van het cultureel centrum op het B-terrein “niet zou stroken met de visie van de stad”. De woordvoerder van de burgemeester verklaarde in hetzelfde artikel dat het stadsbestuur “sport, cultuur en groen wil combineren in het park en dat de gesprekken met de Vlaamse overheid zijn opgestart.  


Op de laatste vergadering van de Raad van beheer van de vzw Lokaal Cultuurbeleid (CC) zou volgens een lid van deze raad zelfs gewag zijn gemaakt van het A-terrein als een van de mogelijke locaties om het Cultureel Centrum te vestigen. Dit zou vreemd lijken. Mocht dit het geval zijn, dan zou het gebruik van het A-terrein door de Ekerse sportclubs niet doorgaan, wat te betreuren is.


 


Kan de schepen mij meedelen:    1. Hoever zijn de besprekingen met betrekking tot het RUP Veltwijckpark inmiddels reeds gevorderd? Wat is de huidige stand van zaken?  

  2. In welke mate wordt rekening gehouden met het advies van de Ekerse districtsraad? Indien dit op bepaalde punten niet het geval is, waarom niet?  

  3. Wat zal de bestemming zijn van het A- en het B-terrein?  


  4. Wanneer moet het RUP Veltwijckpark een feit zijn? Wanneer zal het A-terrein (eindelijk) opnieuw kunnen gebruikt worden door de Ekerse sportclubs? 

    Het antwoord van de schepen vindt u in het verslag dat als bijlage is bijgevoegd (p. 5).
     

 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...