Informatieve vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Van Campenhout betreffende de concessie van het frietkot op het Kristus Koningplein in Ekeren

Het Kristus Koningplein in Ekeren wordt heraangelegd. Door de heraanleg van het plein dreigt frietkot De markt zijn plaats te verliezen. Een klein jaar geleden stelde ontwerpbureau Land zijn ontwerp voor de heraanleg van het Kristus Koningplein voor. In deze plannen was geen plaats meer voor een frietkot. Ondertussen zijn er bijpassingen aan het plan gewest. Het ontwerpbureau zou gevraagd om te onderzoeken of een nog een frietkot kan staan. Ondertussen verkeert de uitbater in de grootste onzekerheid. Zijn concessie loopt immers in april 2011 af.  


Vespa verwijst in verband met de verlenging van de concessie door naar het districtsbestuur. De woordvoerster van Vespa stelt: “Wij beslissen niet over de inrichting van het openbaar domein. Wanneer een contract afloopt, wordt de concessie in overleg met het districtsbestuur verlengd of opnieuw opengesteld”.  


De Ekerse schepen van Openbare Werken Christophe Thomas zeg daarentegen: “Het is aan Vespa om te verlengen of niet”. Ekers districtsvoorzitter Kruyniers stelt: “Elke partij wacht af wat de andere doet. We stellen vast dat de stad van andere losstaande frietkramen de concessie ook niet verlengt”. 


De frituuruitbater lijkt het slachtoffer te zijn van een pingpongspel tussen Vespa en het districtsbestuur die elk de verantwoordelijkheid in verband met de verlenging of stopzetting van de concessie naar elkaar doorschuiven. De uitbater hekelt het gebrek aan communicatie.  


Indien het frietkot verdwijnt, verdwijnt ook een stukje volkscultuur en een vertrouwd dorpsgezicht uit Ekeren.  


Kan de schepen mij daarom meedelen:    1. Heeft Vespa betreffende de verlenging van het concessie van De markt al contact gehad met het districtsbestuur? Zo ja, wat was hiervan het resultaat? Kan inmiddels al uitsluitsel gegeven worden betreffende de verlenging van de concessie?   
  2. Indien nog geen uitsluitsel kan worden gegeven, is Vespa bereid de concessie van frietkot De markt te verlengen indien blijkt dat het districtsbestuur op basis van plannen mogelijkheden ziet voor het behoud van het frietkot?  
  3. Klopt het dat de concessies van andere losstaande frietkoten ook niet worden verlengd, zoals Ekers districtsvoorzitter Kruyniers zegt? Welke zijn hiervan de redenen?  
  4. Wanneer zal Vespa ten laatste duidelijkheid geven aan de uitbater of zijn concessie al dan niet zal worden verlengd? 

    In bijlage het antwoord van de schepen.

 


 

Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...