Informatieve vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen De Coninck betreffende de negatieve beslissing van de Vlaamse overheid in verband met de erkenning van twee Antwerpse moskeeën ondanks een inhoudelijk positief advies van de stad Antwer

Op 16 februari 2009 bracht de stad Antwerpen een zogenaamd ‘voorwaardelijk negatief’ advies uit over de erkenningsaanvraag van drie Antwerpse moskeeën die bij de Vlaamse overheid een erkenningsaanvraag hadden ingediend. Het betrof de moskeeën Imam Buhari Antwerpen-Noord), El Mohsinien (Berchem) en Attaqwa (Deurne).  


Dit advies kwam op een merkwaardige wijze tot stand. In commissie kregen de gemeenteraadsleden voor elk van de moskeeën een positief ontwerp-advies voorgeschoteld van het college, maar op de gemeenteraad werd het positieve ontwerp-besluit alsnog in extremis gewijzigd in een voorwaardelijk negatief advies, omdat de moskeeën niet in regel zouden zijn met de brandveiligheid. Inhoudelijke argumenten van  de Vlaams Belang-fractie tegen de erkenning werden echter weggewuifd. Eens de moskeeën hun brandveiligheid in orde zouden brengen, zou dit alsnog worden gemeld aan de Vlaamse overheid.  


In een schriftelijke vraag ondervroeg ik de schepen naar de stand van zaken met betrekking tot het vervolg van de erkenningsprocedure van de drie moskeeën. De schepen antwoordde me dat het voorwaardelijke negatieve advies nog steeds van kracht is voor de moskeeën Imam Buhari en El Mohsinien. Beide moskeeën zouden volgens de schepen (bijna een jaar later!) nog steeds bezig zijn hun gebouw in orde te stellen. Moskee Attaqwa zou zich volgens de schepen ondertussen in orde hebben gesteld met de brandveiligheidsnormen. De Vlaamse overheid werd hiervan op de hoogte gebracht op 20 augustus 2009.  


De schepen deelde me in antwoord op mijn schriftelijke vraag mee dat de bevoegde Vlaamse minister – de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur – beslist heeft de moskeeën Attaqwa en El Mohsinien niet te erkennen. Bij besluiten van 5 mei 2009 werden deze niet-erkenningen gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Voor wat betreft de moskee Imam Buhari werd de beslissing uitgesteld tot de moskee zich in regel heeft gesteld met de voorwaarden van de stad opgelegd inzake brandveiligheid.  


De Vlaamse overheid is dus klaarblijkelijk strenger dan het Antwerpse stadsbestuur als het aankomt op het erkennen en subsidiëren van moskeeën. Van de Antwerpse meerderheidspartijen bestond er inhoudelijk geen bezwaar tegen de erkenning van de moskeeën Attaqwa en El Mohsinien. Ondertussen werd de erkenning van deze moskeeën alsnog tegengehouden door de Vlaamse overheid. Enkel Imam Buhari krijgt nog een kans op voorwaarde dat ze hun brandveiligheid in orde brengen.  


Kan de schepen mij meedelen:


 1. Waarom werd de erkenning van de moskeeën Attaqwa en El Mohsinien afgewezen door de Vlaamse overheid, ondanks de inhoudelijke positieve beoordeling van de stad Antwerpen? 


2. Welke conclusies zal het Antwerpse stadsbestuur trekken uit deze niet-erkenning (en de gronden die hiertoe aanleiding gaven) in verband met de samenwerking met deze moskeeën?


3. Hoe kan het dat moskeeën waarvan bijna een jaar geleden werd vastgesteld dat zij niet in orde zijn met de brandveiligheid – met name El Mohsinien en Imam Buhari – nu nog steeds niet in orde zijn met de brandveiligheid?


4. Hoe kan het dat de stad al die tijd heeft toegelaten dat deze moskeeën wekelijks vele honderden mensen ontvingen (Imam Buhari ontvangt voor het vrijdagsgebed wekelijks 1.200 personen, El Mohsinien 300 personen), terwijl ze brandonveilig waren? 


In bijlage vindt u het antwoord van de schepen.  


 


 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...