Hoekakker vrijwaren van bebouwing = de immigratie een halt toeroepen!

Eens te meer kwam in de Ekerse districtsraad het dossier van de Hoekakker, de laatste groten open ruimte van Ekeren-Donk, op de agenda. Op initiatief van de N-VA-fractie – het kan niet altijd het Vlaams Belang zijn, hoewel – werd er een advies ter stemming voorgelegd dat pleitte voor 'een maximale herbestemming tot parkgebied'. Er werd tijdens de debatten gesproken van een soort 'belevingspark', wat dat ook juist zou mogen inhouden.

Uiteraard heeft het Vlaams Belang het advies positief gestemd, hoewel wij geen maximale maar een volledige vrijwaring van het gebied van bebouwing willen en niet zozeer pleiten voor een (belevings)park, maar eigenlijk het huidige gebruik door de landbouw willen behouden. Ook de landbouw, waarvoor immers in het steeds verder verstedelijkende Vlaanderen steeds minder plaats overblijft, verdient in Ekeren te mogen blijven. De Hoekakker is een van die gebieden die daarvoor bij uitstek in aanmerking komt.

Opvallend was dat ook de linkse partijen (Groen en sp.a) ageren tegen bebouwing van de Hoekakker. Dus bebouwing in hun achtertuin (NIMBY-syndroom) willen ze ten allen prijze vermijden, maar anderzijds laten hun vertegenwoordigers op alle andere politieke niveaus de ongebreidelde immigratie toe, erger nog, lijkt er nooit genoeg immigratie te kunnen zijn. Overigens zijn niet alleen Groen en sp.a in dat bedje ziek, ook de houding van de meerderheidspartijen (N-VA, CD&V en open VLD) in het nationale en Europese Parlement is verre van consequent. Van hypocrisie gesproken!

Voor alle duidelijkheid; Vlaams Belang Ekeren voert al jarenlang consequent actie voor behoud van de Hoekakker als open ruimte, maar ons standpunt is ook al jarenlang om een halt aan de immigratie toe te roepen, zodat er voor de natuur in Ekeren (en de rest van ons Vlaanderen) en voor een aangename leefomgeving voor de mensen vanzelfsprekend plaats zal zijn!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...