Hoekakker: met wiens voeten speelt het districtsbestuur eigenlijk?

Enkele dagen geleden meldden we u reeds dat in juni in de Ekerse districtsraad een motie werd goedgekeurd, gericht aan het Vlaams Gewest waarin wordt gevraagd dat de Hoekakker groene ruimte zou mogen blijven als compensatie voor de vele in Ekeren-Donk geplande infrastructuurwerken (nieuwe spoorweginfrastructuur, aansluiting nieuw aan te leggen autosnelweg op E19, …). Een half jaar later vroeg Filip Dewinter aan minister Muyters, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, of hij het advies ontvangen had en welk gevolg hij er zal aan geven. De minister antwoordde doodleuk dat hij of zijn administratie het Ekerse advies … nooit ontvangen hebben! Ofwel is de Ekerse motie dus nooit verzonden naar het Vlaams Gewest ofwel is het zoek geraakt bij de Vlaamse administratie. Hoe dan ook, duidelijk is wel dat het Ekerse districtsbestuur blijkbaar verder geen contact heeft opgenomen met de minister, laat staan dat het bestuur ernstige pogingen zou hebben ondernomen om de minister te overtuigen van de noodzaak van een groene Hoekakker. Met wiens voeten speelt het districtsbestuur eigenlijk?  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...