Hoe veilig is Ekeren? Hoe veilig zal Ekeren zijn in de toekomst?

De politie of het stadsbestuur geven normaal gezien nooit informatie vrij over het aantal misdrijven per district. In antwoord op schriftelijke vragen van het Vlaams Belang (onder meer van ons Ekers gemeenteraadslid Wim Van Osselaer) gebeurde dit nu toch.


Wat blijkt uit het antwoord? In 2010 vonden er in Ekeren 1002 misdrijven plaats, waaronder 109 woninginbraken, 123 gevallen van opzettelijke slagen en verwondingen, 188 gevallen van vandalisme en 77 diefstalen uit voertuigen. Er vonden in 2010 in Ekeren ook 11 diefstallen met geweld plaats en 7 gewapende diefstallen.


 In de eerste helft van 2011 vonden er in Ekeren 472 misdrijven plaats, waarvan 56 inbraken, 60 gevallen van opzettelijke slagen en verwoningen, 103 gevallen van vandalisme, 27 diefstallen uit voertuigen, 3 diefstallen met geweld en 1 gewapende diefstal.


Vaanzelfsprekend betreffen deze cijfers enkel het aantal vastgestelde misdrijven. Het is bekend dat voor veel misdrijven (vooral wanneer de schade beperkt is) burgers geen aangifte doen. Het werkelijke aantal misdrijven zal dus wel hoger liggen.


Het Vlaams Belang becijferde dat Ekeren, gelukkig maar, samen met het polderdistrict het district is waar het minste misdrijven gepleegd worden. De criminaliteit in Ekeren bedraagt in verhouding tot aantal inwoners maar de helft van de criminaliteit van bv. Merksem, Deurne of Borgerhout.


We moeten echter waakzaam zijn. Het beleid van het Antwerpse stadsbestuur leidt tot een verdere verstedelijking van Ekeren. Ook het nefaste immigratiebeleid zal er allicht voor zorgen dat ook Ekeren meer en meer te maken zal krijgen met immigratie-overlast. Het mag niet gezegd worden, maar er is ontegensprekelijk een groot verband tussen bepaalde vormen van criminaliteit en het aantal niet-Europese immigranten.


Dit alles dreigt op termijn ook in Ekeren te leiden tot een verhoging van de typisch stedelijke criminaliteit (druggerelateerde criminaliteit, handtasdiefstallen,…). Nog maar enkele weken terug werd in Ekeren juwelier Appermont het slachtoffer van een heuse ramkraak.   
U weet dat u kan rekenen op het Vlaams Belang om deze evoluties aan te klagen, de enige partij die consequent op alle bevoegdheidsniveaus strijd voor een veilig, Vlaams en leefbaar Ekeren.
In bijlage vindt u het antwoord van de burgemeester op de vragen van het Vlaams Belang met betrekking tot de criminaliteitscijfers per district.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...