Het Nieuwsblad 26 januari 2009: snoept Ekeren een stuk van ’t stad af?

Het Nieuwsblad , 26 januari 2009: 

Snoept Ekeren een stuk van ’t stad af? 

De Antwerpse gemeenteraad stemt over het voorstel om een aantal wijken over te hevelen van het district Antwerpen naar het district Ekeren.

Drie Ekerenaars van CD&V-signatuur – Bert Van den Bossche, Leen Lansloot en Philippe Henquet – hebben eind oktober een verzoekschrift ingediend bij het Antwerpse stadsbestuur. Ze vragen dat een aantal grenscorrecties wordt doorgevoerd, een kwestie van ‘vijf minuten politieke moed’, zo luidt het. Het gaat over de Edisonwijk, de wijk Schoonbroek, een tiental huizen in het Pastorijveld, het natuurgebied de Ekerse putten en natuurgebied De Oude Landen.

‘De mensen die in deze wijken wonen, voelen zich meer Ekerenaar dan Antwerpenaar’, zegt Van den Bossche. ‘Ze komen in Ekeren winkelen en zich ontspannen, maar moeten voor administratieve zaken vele kilometers naar het districtshuis van Antwerpen rijden.’

‘In Pastorijveld komen elke dag twee postbodes langs, een voor de Ekerse huizen en een voor de tien Antwerpse huizen’, voegt Leen Lansloot eraan toe. ‘Dat is toch al te gek?’ De grenscorrecties werden door de Ekerse districtsraad unaniem positief geadviseerd, maar de Antwerpse districtsraad gaf geen advies.

Van de Vlaams Belang-fractie in de Antwepse gemeenteraad mogen de indieners van het voorstel alvast steun verwachten. ‘Wij stemmen voor de grenscorrecties’, zegt VB-gemeenteraadslid en Ekerenaar Wim Van Osselaer. Maar op hun eigen partij moeten de ‘bierpruvers’ blijkbaar niet rekenen. ‘Wij zijn in principe voor de grenscorrecties, maar het is te snel’, zegt fractieleidster Suzette Verhoeven. ‘De grenscorrecties staan niet in het bestuursakkoord, maar ik ben voorstander om deze zaak in de toekomst diepgaand te onderzoeken’, stelt Open VLD-fractieleidster Annick De Ridder. Ook Freya Piryns (Groen!) zegt bereid te zijn het project te steunen als de facto is aangetoond dat het demografisch en sociologisch beter is dat deze wijken bij Ekeren worden gevoegd. SP.A houdt zijn antwoord nog in beraad. Het zal dus wellicht nog niet voor vandaag, maar het ziet ernaar uit dat Ekeren in de toekomst een beetje groter wordt. (env)

Conclusie Vlaams Belang: bij de CD&V speelt men bedenkelijke politieke spelletjes. CD&V-bestuursleden dienen verzoekschriften in om enkele wijken van  het district Antwerpen over te dragen naar Ekeren, maar de eigen CD&V-fractie in de gemeenteraad stemt tegen het voorstel van de eigen mandatarissen. Het argument dat ‘alles te snel gaat’, gaat niet op. De discussie is immers al jaren bezig. Uiteindelijk wordt de grensaanpassing dus voor onbepaalde tijd uitgesteld, als die er al ooit komt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...