Het Ekerse Vlaams-Belang-Vlott is verontwaardigd over de voorgenomen sluiting van het kantoor van De Post aan Bist 129 in Ekeren

Vlaams Belang-Vlott dient in Ekerse districtsraad resolutie in om sluiting te voorkomen

Ekeren, 6 december 2007

Volgens persberichten zou De Post beslist hebben om in 2008 onder meer het postkantoor aan Bist 129 in het district Ekeren te sluiten.
Door deze sluiting zullen zowel de wijken Donk als Mariaburg, ondanks de PostPunten, zonder echt postkantoor en vooral zonder bankkantoor van de Bank van de Post vallen. De inwoners van het ganse oostelijk gedeelte van Ekeren zullen zich voor de een aantal (bank)verrichtingen naar het postkantoor in Ekeren-centrum of in een andere gemeente moeten wenden. Dit houdt een achteruitgang in met betrekking tot de openbare dienstverlening waarop de Ekerenaren vanwege De Post menen recht te hebben.

Het Ekerse Vlaams-Belang-Vlott protesteert dan ook tegen dit plan van De Post.

Tijdens de Ekerse districtsraad op 17 december 2007 zal door de Ekerse Vlaams-Belang-Vlott-fractie een voorstel tot resolutie worden overgelegd waarbij zowel aan het Ekerse districtsbestuur als aan het Antwerpse college van burgemeester en schepenen aanbevolen wordt om onverwijld contact op te nemen met De Post teneinde te voorkomen dat het postkantoor aan Bist 129 in 2008 zou worden gesloten.

De VB-Vlott-fractie is immers van oordeel dat de huidige kwaliteitsvolle en wijkgebonden dienstverlening tegemoet komt aan de verplichtingen die op een openbare dienst rusten.

Freddy Geens

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...