Fusie polders Muisbroek, Ettenhoven en Stabroek: stand van zaken

Onaanvaardbare administratieve traagheid
Polderbewoners betalen verder polderbelasting door gebrek aan daadkracht overheid

 


Er blijkt al sinds 2007 (!) een beslissing te zijn van de polders Ettenhoven, Stabroek en Muisbroek (Ekeren) om te fuseren. Op 26 maart 2008 werd het dossier bezorgd aan de Vlaamse minister van Leefmilieu met de vraag om de procedure tot fusie op te starten en een ontwerpbesluit op te maken. In het antwoord op een vraag van districtsraadslid Kurt Van Noten via provincieraadslid Frank Reniers aan de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen lezen we dat er nu, 3 jaar later, nog steeds geen antwoord van de minister ontvangen werd! De polderbesturen onderzoeken nu de mogelijke afschaffing van de polderbesturen en de oprichting van een landbouwadviesraad op gemeentelijk niveau. Ondertussen blijven de Ekerenaren die binnen de Muisbroekpolder wonen wel leuk verder polderbelasting betalen. Tengevolge van het antwoord van de provincie werd ook een vraag ingediend in het Vlaams Parlement.

Kurt Van Noten en Frank Reniers
Bestuurslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...