Fileleed richting Ekeren-Donk door gelijktijdige wegenwerkzaamheden

 


Sinds september 2008 is men bezig met de heraanleg van de Laaglandlaan in Merksem, waardoor het autoverkeer geen gebruik kan maken van de Eduard Waghemansbrug tussen Merksem en Ekeren. Er is een wegomlegging uitgestippeld richting Ekeren-Donk via de Bredabaan en de Kapelsesteenweg.  


Op 16 februari is het Vlaams Gewest echter gestart met de heraanleg van de Bredabaan tussen de Hortsebaan en de Kleine Bareel en het kruispunt Kleine Bareel. Er wordt een vrije busstrook aangelegd voor het openbaar vervoer dat komende vanuit Merksem-Schoten wil afslaan richting Ekeren-Kapellen. Ook wordt een busbaan met bushalte ingericht aan de rechterzijde van de Bredabaan.


De gelijktijdigheid van beide werken leidt tot ernstige verkeershinder op een zeer drukke baan – de Bredabaan – die in normale omstandigheden al geconfronteerd wordt met congestie. Sommige wagens met bestemming Ekeren Donk rijden nu zelfs helemaal om over de Noorderlaan, door Ekeren-dorp, om de werkzaamheden op de Bredabaan te vermijden.


Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer legt het stadsbestuur op de rooster ter gelegenheid van de volgende gemeenteraad. Waarom moeten deze werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd? Werd betreffende de werken op de Bredabaan overleg gepleegd met de stad? Welke maatregelen zal het stadesbestuur nemen teneinde de overlast voor de weggebruikers tot een minimum te beperken?


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...