Fietspad op het Laar: meer dan 5 jaar wachten.

Aan het Laar in Ekeren zal een fietspad worden ingericht. De plannen voor dit fietspad liggen al voor van 2004 vast. In december 2005 werd het definitieve ontwerp van een zwevende constructie goedgekeurd. Ondertussen, bijna 5 jaar verder, moeten we vaststellen dat het fietspad nog steeds niet is gerealiseerd, met gevaarlijke verkeerstoestanden voor fietsers tot gevolg. De vertraging is in eerste instantie een gevolg van de onteigeningsprocedure die diende opgestart te worden. Maar deze onteigening werd reeds op 17 december 2007 op de gemeenteraad gestemd en het bezwaarschrift werd door de gemeenteraad verworpen op zitting van 23 juni 2008. Ondertussen zijn er opnieuw 2,5 jaren verstreken. Gemeenteraadslid Wim Van Osselaer ondervroeg daarom schepen van Openbare Werken Guy Lauwers over deze vertragingen. De schepen legde in zijn antwoord de verantwoordelijkheid bij enkele eigenaars van te onteigenen percelen. Toch kan het Vlaams Belang zich niet van de indruk ontdoen dat de stad niet al te veel haast maakt met deze procedure en niet efficiênt optreedt. Zeg nu zelf: meer dan vijf jaar voor de aanleg van een fietspad is toch wel erg veel? 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...