Fietspad Laar eindelijk gerealiseerd in najaar/winter 2012?

Zoals u weet voerde Vlaams Belang Ekeren op 28 oktober een actie waarbij aandacht werd gevraagd voor de aanlag van een fietspad aan de verkeersonveilige straat Het Laar in Ekeren. De plannen voor dit fietspad dateren al van 2005. Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer diende na de actie in de gemeenteraad ook een schriftelijke vraag in over de realisatie van het fietspad gericht aan schepen Lauwers (bevoegd voor Openbare Werken). De schepen antwoordde nu op die vraag  van ons gemeenteraadslid dat de bouwvergunning voor het fietspad wordt verwacht in het voorjaar van 2012, dat de streefdatum voor de aanbestedingsprocedure juni 2012 is en dat naar verwachting de werken in het najaar/winter 202 zullen worden uitgevoerd. Het Vlaams Belang hoopt in ieder geval (in het belang van de zwakker weggebruikers) dat er niet meer getalmd wordt met de realisatie van dit fietspad en dat tegen nieuwjaar 2013 het fietspad eindelijk zal aangelegd zijn. Als lid van het stedelijk auditcomité heeft Wim Van Osselaer de auditdienst overigens verzocht te onderzoeken waarom de procedure voor de aanleg dit fietspad zoveel jaren in beslag nam. Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen uiteraard lessen getrokken worden voor de toekomst.

In bijlage het antwoord van de schepen op de vraag van ons gemeenteraadslid.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...