Fel debat in gemeenteraad over allochtone tewerkstelling bij stad

Ter gelegenheid van het diversiteitsrapport van de stad Antwerpen dat cijfers geeft met betrekking tot de tewerkstellingsevolutie van o.m. allochtonen bij de stad ontspon zich in de commissie Personeel van 18 apil een zeer fel debat. De cijfers toonden aan dat iets meer dan 10% van het stadspersoneel allochtoon is.  Enkele allochtone raadsleden vonden dat te weinig en haalden zwaar uit naar het stadsbestuur dat “onvoldoende inspanningen zou doen” om allochtonen aan te trekken.  Ze noemden de cijfers “beschamend” en “onaanvaardbaar” en suggereerden zelfs dat bepaalde personen in de stedelijke administratie de tewerkstelling van allochtonen bewust zouden tegenwerken. Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer wees op de vele acties die bij de stad reeds lopen om meer allochtoon personeel aan te trekken en die in sommige gevallen zelfs neerkomen op ronduit onaanvaardbare positieve discriminatie ten voordele van allochtonen. Van Osselaer stelde dat wanneer blijkt dat al deze acties geen  resultaten opleveren, dit aantoont dat het probleem zich eerder situeert bij de allochtone gemeenschappen zelf. “Beter dan nog maar eens extra bijkomende maatregelen te nemen, die neerkomen op nog meer racisme tegenover het eigen volk, zou men beter de allochtone gemeenschappen eens wijzen op hun verantwoordelijkheden”, zei Van Osselaer. Hij vroeg daarentegen dat meer aandacht zou besteed worden aan de tewerkstelling van gehandicapten. Gehandicapten hebben door hun handicap immers wel een competitief nadeel bij sollicitaties, in tegenstelling tot allochtonen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...