Falende ijzelbestrijding in Ekerse straten

Na de eerste sneeuwval (nacht van woensdag 16 december op donderdag 17 december) was het chaos in 90 % van de Ekerse straten. Weinig straten werden sneeuwvrij gemaakt en met zout bestrooid. Dit gold zelfs voor straten waar de bus moet passeren. Ons Ekers districtsraadslid Erik Bernard was op vrijdag 17/12 op een kwartiertje getuige van maar liefst 3 ongevallen door

de ijsvorming op de weg. Eén in de Driehoekstraat (rond punt), waar een bestelwagen tegen een verlichtingspaal/verkeersbord reed (schoof) met veel blikschade tot gevolg, één in de Waterstraat, waar een een dame met haar Volvo tegen de boom schoof en één kop-staartbotsing aan het kruispunt Korte Sterrestraat/Driehoekstraat. Zelfs dagen later waren veel van deze straten nog steeds een glijbaan… Terwijl de straten er in Ekeren spekglad bijlagen, werd er in bv. Kapellen en het district Antwerpen wel naar behoren sneeuw geruimd en gestrooid. Blijkbaar werd Ekeren opnieuw stiefmoederlijk behandeld door het Antwerpse stadsbestuur. Erik Bernard diende alvast een vraag in gericht aan het Ekerse districtsbestuur waarin hij om opheldering vraagt. In bijlage vindt u kopij van de vraag van Erik.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...