Ekerse sp.a geeft Hoekakker op. Enkel nog Vlaams Belang wil Hoekakker groen houden.

Nadat al de andere meerderheidspartijen (CD&V, NV-A, VLD en uiteraard sp.a) in het stadsbestuur al overstag gegaan waren voor de oekaze van de burgemeester in verband met het verkavelen van de Hoekakker op Ekeren-Donk, en ook Groen zich voorstander heeft verklaard van meer sociale woningen in Ekeren, dus ook op de Hoekakker, doet de Ekerse sp.a er nog een schep bovenop. In de plaats van zich, al was het maar voor de show, te verzetten tegen de plannen van de stad om de Hoekakker vol te bouwen, schrijft de Ekerse sp.a nu in een verkiezingspamflet het volgende: “Samen willen wij de komende zes jaar: … verdere bebouwing van Ekeren-Donk enkel nog toelaten mits een “droge voeten plan” en een winst aan openbare groene ruimte voor de buurt”.
Districtsraadslid Freddy Geens besluit: “Alle partijen, behalve het Vlaams Belang willen Ekeren-Donk dus volstoppen met sociale woningen, uiteraard voor het grootste deel bevolkt met vreemdelingen. Enkel het Vlaams Belang zal dan ook de volgende jaren het verzet tegen het verkavelen van de Hoekakker voeren.”

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...