Ekerse meerderheidspartijen gooien ouderen op straat

Tijdens de districtsraad van 20 oktober 2008 keurden de meerderheidspartijen een voorstel van districtschepen Sabine Coene (2070 Ekeren) goed om het seniorenlokaal aan de Moretuslei 64 te sluiten en te herbestemmen als ‘lokaal voor computerlessen’. De tientallen vaak zeer oude Ekerenaren die er dagelijks een biljartje trekken of een kaartje leggen, moeten nu elders hun sociaal contact zoeken. De meesten onder hen komen al in dit lokaaltje van toen Ekeren nog een zelfstandige gemeente was.
Vlaams Belang-fractievoorzitter Freddy Geens trok zich het lot van deze Ekerenaren aan en gaf krachtig weerwerk bij de bespreking van het voorstel. Zo vroeg hij of de kost van dit lokaaltje, amper 2000 euro per jaar, dan zo onoverkomelijk is. Er wordt immers heel wat meer geld uitgegeven voor bij voorbeeld subsidies voor individuele ‘kunstenaars’, de jaarlijkse ‘lentereceptie’ (lees persoonlijke propaganda van de districtsvoorzitter) e.d.m. Daarenboven kan men voor computer- en taallessen best terecht in andere lokalen, zoals onder meer in het districtshuis zelf. Daarvoor moeten de senioren echt niet uit hun eigen lokaaltje gezet worden. “Moet alles steeds weggerationaliseerd worden, ook ten opzichte van mensen die een gans leven behoorlijk wat belastingen, retributies, BTW e.d. aan de overheid betaald hebben en nu daar een kleinigheid voor terugvragen? Kan er dan vanuit de jongere medeburger die het beleid voert echt geen begrip opgebracht worden voor de oudere medeburger?”, zo vroeg Freddy Geens zich af.


Districtschepen Coene kon geen weerwerk bieden, maar behield toch haar voorstel. Ook de overige leden van de meerderheidspartijen deden er het zwijgen toe en keurden slaafs de sluiting van het bejaardenlokaal op 1 januari 2009 goed.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...