Ekerse meerderheidspartijen 2070 Ekeren en VLD verbreken verkiezingsbelofte betreffende defusie … nog voor de verkiezingen!

Vlaams Belang-Vlott Ekeren voert zaterdag actie en vraagt eerstdaags concrete beloften

Ekeren, 22 september 2006

Persmededeling Vlaams Belang-Ekeren
Op 22 maart 2006 dienden Filip Dewinter en Jan Penris (Vlaams Belang) in een Vlaams Parlement een voorstel van decreet in dat van de districten Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo opnieuw zelfstandige gemeenten wil maken, conform de wil van de overgrote meerderheid van de Ekerenaars en polderbewoners. De lokale partij 2070 Ekeren reageerde op dit initiatief door via diverse kanalen en media (o.m. GVA) te beloven dat de partij de Ekerse VLD zou contacteren die het defusiedossier op haar beurt zou aankaarten bij Vlaams voogdijminister Keulen.

Ondertussen heeft nu, een half jaar later – ondanks deze beloften – nog steeds geen gesprek plaatsgevonden tussen de Ekerse meerderheidspartijen en Vlaams minister Keulen betreffende een mogelijke Ekerse defusie. Dit blijkt uit een recent antwoord van minister Keulen op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter in het Vlaams Parlement. Vlaams Belang-Ekeren betreurt deze woordbreuk van 2070 Ekeren en de Ekerse VLD, een woordbreuk die nota bene plaats heeft gevonden nog voor de verkiezingen!

Vlaams Belang-Vlott Ekeren zal daarom actie voeren om – in deze cruciale periode, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen – andermaal aandacht te vragen voor de Ekerse defusiegedachte. Deze actie ‘Ekeren los van Antwerpen’ zal plaatsvinden morgen, zaterdag 23 september om 14u op het Christus Koningplein in Ekeren-centrum. Voor meer info betreffende deze actie kan u Freddy Geens, Ekers lijsttrekker van het Vlaams Belang-Vlott kartel, contacteren op het nummer 0486/31.64.04.

Met deze actie vraagt Vlaams Belang-Ekeren duidelijke engagementen van de politici van de Ekerse meerderheidspartijen met betrekking tot de Ekerse defusie. Naar aanleiding van deze actie start Vlaams Belang-Ekeren ook een actie ‘contacteer uw parlementslid’, waarbij het de bedoeling is dat de Ekerenaren hun lokale Vlaamse volksvertegenwoordigers (van alle partijen) onder druk zetten om, hetzij het Vlaams Belang-voorstel in het Vlaams Parlement te steunen, hetzij andere parlementaire initiatieven te nemen die leiden naar Ekerse zelfstandigheid.

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...