Ekers patrimonium toen en nu…


 “Hof van Delft”, modo “Laarkasteel”, bekend als de St.-Lucassite is een kasteel in neo-Vlaamse renaissancestijl, van 1903, gelegen op een lichte verhevenheid in een beboomd domein. Het wordt ingesloten door de nieuwe ziekenhuisvleugels. Van het oorspronkelijk omgrachte kasteel uit 1502 rest nog een ruïne, in de uiterste zuidwesthoek van het domein. In 1903 liet ridder Leo van Delft een nieuw kasteel oprichten, volgens oude foto’s mogelijk ter vervanging van een 19e-eeuwse kasteel. Het ca.50 ha groot domein werd in 1945 aangekocht door de N.V. Domein het Laar, die het domein in villapercelen verkavelde; het kasteel werd in 1946 ingericht als ziekenhuis met nieuwe vleugels, die in 1948 in gebruik genomen werden. De vleugel voor de afdeling psychiatrie is van 1968. Na de bouw van de nieuwe kliniek in Brasschaat verdween het ziekenhuis uit deze site en vonden de kinderopvang Spoenk, het asielcentrum en het Vredegerecht er onderdak. Vanaf 2010 staat alles opnieuw leeg. Er is nog geen herbestemming gevonden.

De Oude Pastorij is een bakstenen dubbelhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl en werd gebouwd in 1889-1890. Het was het oorspronkelijke pastoriegebouw van de parochie van het H.Hart van Jezus tot er een nieuw gebouw op de Kapelsesteenweg in gebruik genomen werd. Daarna behoorde het tot het patrimonium van de gemeente Ekeren tot deze ophield te bestaan in 1983. Het patrimonium van Ekeren werd toen automatisch overgedragen naar de stad Antwerpen. Enkele jaren geleden werd het patrimonium van de stad ondergebracht in een zogenaamd autonoom gemeentebedrijf, nl. AG VESPA. Het gebouw werd tot recentelijk gebruikt door het stedelijke knutselatelier en door Chiro-Donk. Nu staat het leeg en weet niemand wat VESPA er nu eigenlijk mee van plan is.

Het gebouw waarin het politiebureau gevestigd is heet “Hof Mertens” of “Gulden Poort”. Het kasteeltje ligt  ten zuidoosten  van de kerk. Het werd opgericht door Clement Mertens in 1884 op een terrein van het landgoed Cuylen of Van de Put. Het domein werd in 1920 aangekocht en verkaveld door de beheerders van de fabrieken De Beukelae,het gebouw werd in 1920 aangekocht door de gemeente en achtereenvolgens gebruikt als gemeentehuis (1920-1930), vredegerecht (1930-1970) en politiecommissariaat (sinds 1972). Het is een bakstenen gebouw van twee bouwlagen in neo-Vlaamse renaissancestijl.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...