Ekeren is kaal zonder fuifzaal

Al jarenlang vertolkt het Vlaams Belang in Ekeren de stem van de jeugd, o.a. door te blijven eisen naar snel en doortastend optreden in het dossier van de in Ekeren ontbrekende fuifzaal. Districtsraadslid Chris Luyckx interpelleerde keer op keer schepen Coene over de stappen die zij reeds ondernomen had en stelde daarbij zelf enkele locaties voor. De antwoorden van schepen Coene (N-VA) in dit dossier waren keer op keer nietszeggend en aldoor werd de zwarte piet naar ‘de stad’ doorgeschoven. Nu is het inderdaad zo dat het district Ekeren geen eigendommen kan bezitten en daarvoor dus bij het stadsbestuur terecht moet, maar er werden volgens ons toch bitter weinig inspanningen gedaan om het dossier aan te kaarten. Bovendien werd er ook op onze voorstellen voor steunmaatregelen in afwachting van de realisatie van een echte fuifzaal niet ingegaan. Zo diende raadslid Chris Luyckx nog op de districtsraadszitting van april een amendement op een advies in. In het amendement werd voorgesteld om ter ondersteuning van het fuifgebeuren een fuifsubsidie te voorzien op de Ekerse begroting. Het amendement werd door de voltallige meerderheid weggestemd. Niet alleen schepen Coene en haar N-VA stemde dus tegen de Ekerse jeugd, maar ook de andere meerderheidspartijen (alle anderen behalve Vlaams Belang en Groen!)!

Toen de Ekerse jeugdraad op zondag 27 mei een actie organiseerde onder het motto ‘Ekeren is kaal zonder fuifzaal’, konden de jeugdverenigingen op de steun van Vlaams Belang rekenen. Zowel raadslid Chris Luyckx alsook huidig fractieleider Freddy Geens en lijsttrekker voor de districtsraadsverkiezingen in oktober Kurt Van Noten staken de jeugd een hart onder de riem.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...