Eén postkantoor voor 30.000 mensen. En de bereikbaarheid? En de parkeerdruk?


Het postkantoor in De Bist in de wijk Mariaburg was ruim en beschikte over een ruime parking. Het kantoor heeft echter recent zijn deuren gesloten. Alle Ekerse klanten moeten zich nu wenden tot het enige overblijvende Ekerse postkantoor in de Blarenstraat in Ekeren-centrum. Dit kantoor doet bovendien ook dienst doet voor de wijken Rozemaai en zelfs Luchtbal. In totaal zijn dus meer dan 30.000 mensen aangewezen op het veel te kleine Ekerse postkantoor, waardoor mensen zelfs vaak tot buiten staan aan te schuiven. Qua dienstverlening kan dit tellen! Met dank aan De Post! Het kantoor in de Blarenstraat is bovendien slecht gelegen. In de straat is nauwelijks parkeerplaats. Voor buurtbewoners vormt de toegenomen parkeerdruk een ernstig  probleem. Op woensdag is het postkantoor met de wagen zelfs niet bereikbaar door de wekelijkse markt. Freddy Geens en Wim Van Osselaer stellen de nodige vragen in respectievelijk de districts- en gemeenteraad. Zullen maatregelen genomen worden die een betere bereikbaarheid van het postkantoor garanderen? Zullen maatregelen genomen worden teneinde de parkeeroverlast voor de buurtbewoners tot een minimum te reduceren?

In bijlage vindt u het verslag van de interpellatie van Freddy Geens (VB) in de Ekerse districtsraad en het antwoord van de districtsvoorzitter.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...