Een officiële vlag voor Ekeren

Volgens een decreet van de Vlaamse overheid hebben ook de districten recht op een officiële vlag en wapenschild. Een officieel wapenschild was er al, maar volgens het decreet moet er een verwijzing bij naar de gemeente waartoe het district behoort. Daarom zal er in de toekomst een zilveren rechterhand boven het schild geplaatst worden. Een officiële vlag was er nog niet, hoewel het district al jarenlang gebruik maakt van een officieuze vlag (twee verticale stroken blauw-geel met het wapenschild op de blauwe strook).Hoewel deze vlag dus al jarenlang in gebruik was, bleek uit vragen van ons raadslid Kurt Van Noten, dat de bestaande ‘officieuze’ vlag zelfs niet meer in overweging genomen werd om ook als officiële vlag te dienen. In de plaats ervan komt er nu een vlag waarin je, om het met de woorden van districtscultuurschepen Palinckx te zeggen: “de kleuren en de 3 akers als symbool van Ekeren terugvindt en waarin je een E zou kunnen zien, hoewel dat toch wat vergezocht is”! Vérgezocht, inderdaad, zo zei de schepen! Je kan er gewoon niet naast kijken! Toch weer toevallig zeker dat het districtsbestuur van Ekeren in haar vlag absoluut een E wil. Enige vergelijking met de A in de Antwerpse vlag dringt zich op. De vraag kan zelfs gesteld worden of die E geen eis was vanuit Antwerpen… Omdat onze fractie uiteraard eigen Ekerse symbolen zeer genegen is, hebben we niet tegen dit ontwerp gestemd. Omdat we echter de reeds bestaande vlag verkiezen, hebben we ons voor dit specifieke ontwerp onthouden. Wij verkiezen immers een écht eigen Ekers symbool, zonder nog maar een zweem van vergelijking met de stad waarvan we ons willen verzelfstandigen. Een verzelfstandiging die het districtsbestuur naar eigen zeggen ook voorstaat, maar waar ze in de praktijk niets voor doen, zelfs niet in dit dossier van symbolen!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...