DIT IS ONS LAND!

Filip Dewinter: “Met de campagne ‘Dit is ONS land’ gaat het Vlaams Belang naar de essentie: Vlaanderen kan nog steeds geen beleid voeren dat is afgestemd op de Vlaamse noden. Of het nu gaat over welvaart en welzijn, over veiligheid of Vlaamse identiteit, België blijft de eeuwige struikelsteen en verhindert Vlaanderen zijn eigen toekomst in handen te nemen.


Als Vlaams-nationale partij voert het Vlaams Belang doelbewust een identitaire campagne: Vlaanderen mag niet worden overgeleverd aan besluitloze en ruggengraatloze politici, aan (Europese) regelneverij, aan de francofone arrogantie, aan de nog steeds toenemende immigratie en islamisering, aan de stijgende criminaliteit of aan algemene verarming. Deze campagne maakt duidelijk dat dit land van de GV, de gewone Vlaamse man en vrouw, is: ons volk heeft recht op een Vlaams, veilig en welvarend Vlaanderen. Enkel onafhankelijkheid kan de Vlamingen geven waar ze recht op hebben. In die zin is het een boodschap van hoop, zoals ook uit het campagnebeeld blijkt”.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...