Districtsraad van 27 januari: nieuw dieptepunt!

De districtsraadzitting van maandag 27 januari jl. vormde een dieptepunt in het politiek gebeuren in Ekeren. Blijkbaar gaat de door de N-VA beloofde ‘verandering’ in de richting van het afbreken van de districtsraden in plaats van het opbouwen van dit lokale politieke forum. 
Zo probeerde de voorzitter van het districtscollege én voorzitter van de raad, Koen Palinckx, plots een van zijn persoonlijke ideetjes op de agenda van de raad te krijgen. Hoewel de oppositiefracties van Vlaams Belang, sp.a en Groen! het bij hoogdringendheid op de agenda plaatsen van zijn advies weigerden omdat het districtscollege al van 7 januari over de mogelijkheid beschikte om het tijdig op de agenda te plaatsen, zette hij het punt toch op de agenda. Gelukkig wees VB-fractieleider Freddy Geens de voorzitter er op dat een tweederdemeerderheid van de stemmen nodig is om een punt bij hoogdringendheid op de agenda te kunnen plaatsen. Koen Palinckx diende dan ook vlug toe te geven dat zijn trucje mislukt was.
Uiteraard zou hij dit het Vlaams Belang betaald trachten te zetten. Nijdig en laag-bij-de-gronds haalde hij later tijdens de vergadering een oude koe uit mei 2010 uit de gracht. Toen werd namelijk aan de Ekerse raadsleden een voorstel van de dienst mobiliteit van de stad voorgesteld waarbij onder meer in de straten achter De Oude Landen het aantal parkeerplaatsen drastisch zou worden verminderd. Het Vlaams Belang informeerde de bevolking van de betrokken straten, wat toen tot een woedende en overigens onwettelijke reactie van Koen Palinckx leidde. Hoewel het bewuste ‘dossier’ uit 2010 niets te maken had met bermparkeren, zag hij er nu toch een reden in om het Vlaams Belang te beschuldigen van het saboteren van zijn toenmalige bermparkeerplannetjes. Koen Palinckx klutst dus zaken door elkaar en uit valse beschuldigingen.
Overigens staat het Ekerse Vlaams Belang achter de door de stad opgelegde voorwaarden om bermparkeren mogelijk te maken. De voornaamste is zeker dat het aantal parkeerplaatsen er moet kunnen door stijgen. Elk voorstel van het districtscollege om in een straat het bermparkeren in te voeren zal door de VB-fractie dan ook positief onthaald worden, tenminste voor zover dat de doelstellingen (vlotter en veiliger verkeer, meer parkeerplaatsen, geen hinder voor voetgangers en fietsers,…) bereikt worden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...