Districtschepen mevrouw Coene (ex-2070 E.K.E.R.E.N., nu N-VA) slaat de bal mis.

In maart van dit jaar legde Ekers districtschepen mevrouw Sabine Coene het huishoudelijk reglement van het jeugdcentrum voor aan de districtsraad. Uiteraard keurde de volledige meerderheid (alle overlopers inbegrepen) dit reglement goed. De Vlaams-belangfractieleider Freddy Geens en de huidige lijsttrekker Kurt Van Noten hadden echter opgemerkt dat er een fameuze adder onder het gras zat. Het besluit voorzag namelijk dat het ter beschikking stellen van het jeugdcentrum zou kunnen geweigerd worden indien de manifestatie waarvoor de verhuring werd toegelaten niet strookt met de beleidsnota van het district Ekeren. Concreet houdt dit in dat een manifestatie die georganiseerd wordt door een organisatie die niet aanleunt bij een partij van de meerderheid (of hun nevenorganisaties) het deksel op de neus krijgt en geen gebruik kan maken van de openbare gebouwen, wat een ernstige schending inhoudt van de cultuurpactwetgeving.

Freddy Geens liet het daarbij niet en diende klacht in bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, de Vlaamse minister van Bestuurszaken en de Vaste Cultuurpactcommissie.

Vlaams Minister van bestuurszaken Geert Bourgeois verzocht daarop in juli het districtscollege een nieuw besluit aan de districtsraad voor te leggen. Blijkbaar zonder enige kennis over de ministriële brief legde districtsschepen Sabine Coene op 24 september doodleuk een nieuw besluit voor met daarin ook de zin die door de Minister beschouwd wordt als inhoudende een ‘gevaar van een schending van de neutraliteit en van artikel 17 van de cultuurpactwetgeving.’

Het spreekt voor zich dat Freddy Geens in de districtsraadzitting van 24 september mevrouw Coene wees op haar stommiteit en verkreeg dat het agendapunt verdaagd werd.

Ondertussen heeft ook de Vaste Cultuurpactpactcommissie actie ondernomen en zal er een overleg worden georganiseerd met de districtschepen om haar terug op het juiste pad te brengen.

Dit wijst er echter wel op dat mevrouw Coene gewoon de haar overgelegde teksten van de administratie aan de districtsraad overmaakt en de raadsleden het studiewerk laat doen. Nochtans is zij het wel die een maandwedde ontvangt en dus verondersteld wordt haar werk op een degelijke wijze te verrichten. Of is dit de ‘verandering’ waar de N-VA zo op pocht: laat de oppositie maar het werk doen van de op zijn minst weinig bekwame schepen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...