Districtsbestuur reageert furieus na brief Vlaams Belang over nieuwe parkeerreglementering in Ekerse straten

In het nummer van De Polder dat vandaag verschijnt, staat een artikel over het pamflet dat het Vlaams Belang buste in een aantal straten van Ekeren Donk, waar men van plan is de parkeerreglementering te wijzigen. In de districtsraad van 21 juni presenteerde de stad Antwerpen haar voorstellen met betrekking tot deze straten, waaruit bleek dat in een aantal straten in de toekomst nog maar langs een zijde geparkeerd zou mogen worden.  Dit leidt tot schrapping van een flink aantal parkeerplaatsen. Een kopie van deze presentatie vindt u overigens in een eerder nieuwsbericht op deze website.
Op een objectieve en zakelijke wijze deelde het Vlaams Belang in een brief de stand van zaken mee aan de bewoners, waarbij we hen opriepen het districtsbestuur te contacteren indien ze niet akkoord zijn met de voorliggende plannen. Nogal wat mensen gaven gevolg aan deze oproep. Het districtsbestuur was hier echter niet mee gediend en reageerde op de districtsraad furieus, verweet het Vlaams Belang aan paniekzaaierij te doen en buste vervolgens zelf een eigen pamflet. Bij het districtsbestuur luidt het nu dat “het enkel maar om een voorstel gaat”. Welnu, dit is best mogelijk, maar het gaat dan toch om een voorstel gedragen door de stad Antwerpen, waar dezelfde partijen de dienst uitmaken.
Conclusie: het districtsbestuur kan heel krikkelig reageren wanneer het Vlaams Belang de burger informeert over de plannen van de overheid. Dit zet ons er alleen maar toe aan dit in de toekomst nog veel meer te doen. Het Vlaams Belang hecht immers veel belang aan inspraak van de burger.

In bijlage het artikel van De Polder.  

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...