De partij (nou ja) die uit twee ruiven eet


Een belangrijk feit dat onlangs in ons Vlaamse vaderland optrad, was wel het overlopen van de partij (nou ja: superminipartij zou een betere beschrijving zijn) SLP naar Groen.
De zichzelf benoemde kwaliteitsmedia hebben zoals gebruikelijke niet ingezien dat hier toch wel een uitzonderlijke politieke stunt werd uitgehaald. Op nationaal vlak vormen SLP en Groen nu namelijk één partij, maar op lokaal vlak blijft SLP het kartel met de SPA trouw.
Concreet betekent dit immers dat de SPA via zijn kartelpartner SLP ingebroken heeft bij Groen en de deur openstaat voor de inlijving van het noodlijdende Groen bij het al even noodlijdende SPA onder de moto dat twee kleintjes een (half)groot maken.
Omgekeerd breekt Groen nu op lokaal vlak in alle coalities in waar ze niet toe behoorden, maar de SLP wél via de SPA.
In Ekeren is dit bijvoorbeeld duidelijk het geval. Via het nu uit twee ruiven etende districtraadslid Luc Van Berlo heeft Groen immers nu twee afgevaardigden in de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid van het district Ekeren bekomen. Die raad van bestuur is overigens absoluut ondemocratisch samengesteld aangezien de fracties die tot de meerderheid behoren elk twee leden hebben gekregen (wat voor alle partijen van de meerderheid behalve de SPA inhoudt dat elk raadslid ook in die raad van bestuur zetelt, terwijl de zevenkoppige VB-fractie als oppositiepartij maar één enkele vertegenwoordiger heeft, namelijk Kurt Van Noten. De Ekerse eenmansfractie (of beter eenvrouwsfractie) Groen heeft nu via een omweg ook twee leden in de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren bekomen. Eigenlijk is dit een schande, maar blijkbaar valt buiten ons niemand daar over; wat niet bepaald pleit voor de wijze waarop de andere partijen de democratische normen van onze Vlaamse samenleving toepassen. Nu ja, dat ze zich niet gelegen laten aan normen en waarden wisten we al.
En de brave Luc zelf heeft als dank voor het blijven steunen van de door de SPA gedomineerde Ekerse coalitie een plaatsje kunnen veroveren in diezelfde vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren, bovenop het behoud van het voorzitterschap van de raadscommissie van de districtsraad.
Onnodig te zeggen dat de Vlaams-Belangfractie in de districtsraad zich verzet heeft tegen die aanstelling. Maar aangezien de raadsleden van de meerderheidspartijen een en ander niet schenen te begrijpen, stemden ze braaf voor de aanstelling van Luc Van Berlo.
Arm Ekeren dat in die omstandigheden naar een zelfstandige gemeente moet overgaan.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...