De Nepalezen helpen: zeker. Extreem-links steunen: nee bedankt.

Op 25 april en ook nog de dagen nadien werd de republiek Nepal getroffen door zware aardbevingen met een veel doden en gewonden tot gevolg. Het spreekt dan ook voor zich dat wij als Vlamingen de getroffen Nepalezen (financieel) moeten helpen om het doorstane leed te boven te kunnen komen. In de Ekerse raadscommissie van mei werd dan ook door het districtscollege een voorstel overgelegd om 1000 euro over te maken aan het Consortium 1212 (officieel het Consortium voor Noodsituaties) waarvan zes organisaties deel uitmaken. Het Rode Kruis Vlaanderen stapte in 2006 uit het Consortium omdat het zijn autonomie, onafhankelijkheid en neutraliteit wilde behouden. Niet te verwonderen als je weet dat enkele van de organisaties binnen het Consortium niet onbesproken zijn omdat ze hun caritatieve acties laten vergezeld gaan met politieke en sociale acties die vanuit een bepaalde ideologie vertrekken.

Namens de Vlaams-Belangfractie stelde Freddy Geens dan ook voor om de andere hulporganisaties, zoals met name het Rode Kruis Vlaanderen en Artsen zonder Grenzen een deel van de 1000 euro te laten toekomen, zoals dat ook aanbevolen wordt in de media. De districtsvoorzitter Koen Palinckx reageerde daar positief op en meldde dat hij contacten had met Nepalezen in Ekeren zodat onze financiële bijdrage rechtstreeks aan de noodlijdenden zou kunnen toekomen.

We waren dan ook bijzonder verbaasd dat noch van dit initiatief, noch van een begunstiging van bvb het Rode Kruis sprake was tijdens de raadzitting op 18 mei en gewoon het door het stadsbestuur aan de districten opgelegde besluit voorlag, waarbij de duizend euro dus inderdaad integraal naar het fameuze Consortium gaat. Blijkbaar had de districtsvoorzitter geen toelating bekomen om van die opgelegde tekst af te wijken. Eens te meer werd dus een Ekers initiatief waarbij de eigen identiteit (een beetje) tot uiting zou kunnen komen, afgeblokt door de heersers op het Antwerpse stadhuis.

De Vlaams-Belangfractie heeft desondanks de beslissing gesteund omdat de hulp aan de noodlijdenden in Nepal primeert op politieke overwegingen. Hopelijk zullen de Ekerenaren zich achteraf hun gift aan het fameuze Consortium niet moeten beklagen.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...