De inhuldiging van het vernieuwde Kristus-Koningplein

Op zaterdag 29 augustus jl. werd het heraangelegde Kristus-Koningplein in Ekeren-Centrum ingehuldigd door middel van een groots opgezet volksfeest. Op zich was het een goed idee om de Ekerse bevolking te betrekken bij de heropening: brood en spelen doen het altijd wel bij (een deel van) de bevolking.

Helaas viel hierdoor de inhuldigingsplechtigheid zelf tussen de plooien van het feestgelag. De schepen van publiek domein Ludo Van Reusel bedankte in zijn toespraak terecht al diegenen die aan de heraanleg hebben meegewerkt: van arbeider tot ingenieur. Van de kant van de voorzitter van het districtscollege Koen Palinckx kwam er echter geen enkel woord van waardering voor diegenen die sinds 2004, op districts- en stedelijk vlak aan de kar getrokken hebben, en daar -zeker in de Ekerse districtsraad- veel hartsbloed en inzet veil voor gehad hebben. Weliswaar hadden we van Koen niet anders verwacht: de vetes uit het verleden met diegenen die niet tot ‘zijn’ CVP/CD&V behoorden, zitten nog diep. Maar schrijnend blijft het wel.

Wat het plein zelf betreft hopen we dat de bijzonder hoge investering nut zal opleveren en het plein niet verwordt tot een steenwoestijn waarop af en toe eens een manifestatie plaatsgrijpt naast de wekelijkse markt vanaf april volgend jaar. We houden ook ons hart vast wat de gevolgen zullen zijn van de daling van de parkeermogelijkheden in het Ekerse centrum op de omzet van de plaatselijke winkeliers en horeca.

Wat de parkeerproblematiek betreft, wensen we toch nogmaals duidelijk te stellen dat het Vlaams Belang vanaf het begin van de plannen voor heraanleg van het Kristus-Koningplein gepleit heeft voor meer parkeerplaatsen en dat het dankzij de druk van onze partij is dat het aantal parkeerplaatsen op en rond het plein steeg van 30 naar 50. Dat die 50 er nog altijd veel te weinig zijn in vergelijking met de eerdere bijna 100 staat buiten kijf. Ons voorstel was dan ook een degelijke studie te ondernemen naar haalbaarheid van een ondergrondse parking onder het plein, waardoor er voldoende parkeerplaatsen gecreëerd konden worden voor bewoners, winkeliers en consumenten. Ons voorstel werd afgeschoten als niet realistisch, zonder enige motivatie laat staan onderzoek. Als alternatief heeft het districtsbestuur dan maar steeds geschermd met extra parkeerplaatsen in de ‘onmiddellijke omgeving’, maar eenieder weet en ervaart dat het er steeds onvoldoende zullen zijn.

 

Freddy Geens en Kurt Van Noten, districtsraadsleden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...