De Blokkendoos: Filip Dewinter wil dat Antwerps stadsbestuur nu klacht indient tegen aanstokers, zodat hetze stopt en onruststokers bestraft worden

Inmiddels wordt steeds meer duidelijk – wat de meesten van meet af aan reeds vermoedden – dat er in het stedelijk kleuterschooltje De Blokkendoos geen enkel seksueel misbruik van leerlingen heeft plaatsgevonden. Wel was er sprake van een cultureel-religieus geïnspireerde massahysterie die gretig werd misbruikt door extremisten om de Antwerpse moslimbevolking op te zetten tegen onze samenleving.  Volgens Filip Dewinter “misbruikten salafistische moslims de situatie op een degoutante manier om hun extremistische agenda door te drukken.”
Ondanks het feit dat het parket na één maand onderzoek nog steeds geen enkele aanwijzing over mogelijk misbruik heeft gevonden, blijven de verdachtmakingen en leugens tegen de school en de leerkrachten aanhouden.  Op een radicaal-islamitische website http://www.censored31.blogspot.be/ , die beheerd wordt door een militant van Sharia4Belgium, worden de meest ziekelijke leugens als waarheid verkondigd: kinderen onder de 5 jaar werden volgens de website “zo vernederd dat het nog erger is dan in Guantanamo”. Er zou sprake zijn van “tientallen slachtoffers”,…  De sluiting van de kleuterschool – die gebeurde ten gevolge van de bedreigingen – wordt nu zelfs uitgelegd als een schuldbekentenis.
 
Filip Dewinter is van oordeel dat het stadsbestuur zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen en klacht moet indienen tegen al wie deze misselijkmakende leugens verspreidde – en nog steeds verspreidt – en bedreigingen heeft geuit tegen personeel van het stedelijk onderwijs. Door klacht in te dienen kan het stadsbestuur volgens Filip Dewinter de wansmakelijke hetze tegen de school en het onderwijzend personeel eindelijk doen stoppen.
Door zelf klacht in te dienen, moet het stadsbestuur ook duidelijk maken dat dergelijke toestanden in een beschaafd land als het onze onaanvaardbaar zijn. Via een klacht met burgerlijke partijstelling kan de stad er tevens voor zorgen dat de schade die de stad en het stedelijk onderwijs hebben opgelopen ten gevolge van de hetze vergoed wordt door de aanstokers.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...