Dankzij Vlaams Belang toch geld voor Ekeren Bruist!

 


Een goede week geleden klaagde Vlaams Belang Ekeren aan dat het Ekerse districtsbestuur (CD&V, VLD, 2070 Ekeren en SP.A) wel 2.880 euro subsidies wilde geven aan een project van het EVA-centrum ten voordele van illegalen en vluchtelingen, maar niet met geld over de brug wilde komen voor optredens op de Ekerse braderij, georganiseerd door het Ekers Winkelcentrum ten voordele van alle Ekerenaren. Dit laatste project zou volgens het bestuur immers te commercieel van aard zijn. Op 16/5 klaagde het Vlaams Belang deze vreemde prioriteiten van het Ekerse districtsbestuur aan in een persmededeling (zie elders op deze webstek) en mailden we een open brief naar de Ekerse middenstand om deze situatie aan te klagen. 
En… dit werkte… De open brief werd zo goed verspreid onder middenstanders, dat er bij het districtsbestuur een kleine paniek uitbrak en het bestuur besliste om alsnog met geld over de brug te komen voor de braderij. Het Ekers Winkelcentrum krijgt nu 1.600 euro steun. Waarvoor een bescheiden protest van het Vlaams Belang al niet goed kan zijn! Het Vlaams Belang is bijzonder verheugd dat de optredens op de Ekerse braderij alsnog kunnen rekenen op subsidies. Wij blijven uiteraard wel vraagtekens plaatsen bij het toekennen van belastingsgeld aan een extreem-links project ten voordele van illegalen.

Info over Ekeren Bruist op 22/9 vind je via:
http://www.ekerswinkelcentrum.be/

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...