Criminele feiten in Ekeren stijgen onrustwekkend!

De misdaadcijfers van Ekeren voor de eerste 8 maanden van dit jaar tonen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar een onrustwekkende stijging. Niet alleen stegen de woninginbraken met 19,44% (van 72 naar 86 feiten), ook drughandel kende een stevige stijging met maar lieft 250% (van 2 naar 7 feiten). Het aantal gevallen van druggebruik en -bezit bleef hetzelfde (12 feiten) en het aantal aggressieve diefstallen daalde met 30% (van 10 naar 7 feiten).

In cijfers lijkt dat allemaal nogal mee te vallen en wanneer we de cijfers voor heel Antwerpen bekijken, blijkt daaruit een beduidende daling. Per district bekeken, merken we dezelfde dalingen voor de districten Antwerpen, Berchem, Deurne en Wilrijk. Voor de districten Ekeren, Merksem en Hoboken daarentegen zijn er toch opvallende stijgingen waar te nemen.

Conclusie kan zijn dat de actievere inzet van de politie in bepaalde districten/wijken het probleem vooral verschuift naar andere districten.

Een verhoogde inzet van de politie in enkele districten is dus niet voldoende. Om de veiligheid van de burgers, en voor Vlaams Belang Ekeren in de eerste plaats die van de Ekerenaars, te waarborgen, moet er dus een gelijktijdige en overal evenredige ontplooiing van de politiemacht zijn. Het probleem laten verschuiven is geen oplossing.

Ekeren Veilig!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...