Cilia Van den Sande: nieuw Ekers districtsraadslid voor het Vlaams Belang

Ter vervanging van Nancy Verrijke, die overstapte maakte naar de gemeenteraad ter vervanging van Hugo Coveliers, legde op maandag 27 februari Cilia Van den Sande de eed af als Vlaams Belang-districtsraadslid. Cilia is geen onbekende voor onze fractie. Ze zetelde ook de vorige legislatuur in de districtsraad. Cilia is tevens oud-bestuurslid vabn Vlaams Belang-Ekeren en echtgenote van Maurice Van Tongerloo, de gewezen afdelingsvoorzitter van onze Ekerse Vlaams Belang-afdeling. Cilia en Maurice zijn beiden geen onbekenden in het Ekerse verenigingsleven. De Vlaams Belang-distritsraadsfractie heet Cilia dan ook van harte welkom.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...