CD&V heeft kiezers bedrogen: er komt geen overheveling van Schoonbroek, Rozemaai en Edison naar Ekeren

In de gemeenteraad van juni vroeg gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (Vlaams Belang) of het schepencollege maatregelen zou nemen m.b.t. een eventuele overheveling van de wijken Schoonbroek, Rozemaai en Edison van het district Antwerpen naar het district Ekeren. Schepen Lauwers, bevoegd voor decentralisatie, antwoordde toen dat het college terzake geen maatregelen zou nemen. Wim Van Osselaer diende dan maar zelf een motie in in de Antwerpse gemeenteraad. In deze motie vroeg hij de gemeenteraad een motie goed te keuren die het schepencollege oproept een bevraging te organiseren in de desbetreffende wijken waarbij de bevolking van deze wijken wordt gevraagd naar hun standpunt betreffende een mogelijke overheveling naar Ekeren. Er is immers veel te zeggen voor deze grenscorrectie. Het belangrijkste argument is dat deze wijken geografisch en sociaal veel beter bij Ekeren aansluiten dan bij Antwerpen. Het heeft er bovendien alle schijn van dat de bevolking van deze wijken in grote meerderheid vragende partij is voor deze overheveling.

In de gemeenteraad van september, waarop de motie besproken werd, verwees Van Osselaer naar de verkiezingsbeloftes van ondermeer de CD&V. De CD&V voerde bij gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 nog actief campagne in voormelde wijken pro overheveling van deze wijken naar Ekeren. Bij wijze van verkiezingsstunt organiseerde de partij zelfs een eigen raadpleging, waarvoor ze zelfs met een mobiele stembus door de wijken zeulde. Het resultaat van de raadpleging was duidelijk: 140 van de 159 wijkbewoners die deel namen aan de raadpleging stemden voor aanhechting bij Ekeren, wat overeen stemde met maar liefst 88% van de respondenten. De actie kreeg ruime media-aandacht. De CD&V website titelde groot, de buurtbewoners parafraserend, “Ekeren is onze thuis”. Van Osselaer stelde in commissie bovendien dat toch niemand tegen een raadpleging van de bevolking kan zijn, zeker ook de VLD niet, die het bindende referendum in haar programma heeft ingeschreven. De organisatie van deze raadpleging werd overigens ook opgenomen in het bestuursakkoord van de Ekerse meerderheid, waar zowel CD&V als VLD en SP.A deel van uitmaken.

De motie van Wim Van Osselaer werd desalniettemin verworpen door SP.A, VLD en CD&V/N-VA. Ondanks het feit dat de CD&V in de verkiezingscampagne de raadpleging beloofde, stemde de partij nu dus tegen een raadpleging van de bevolking. Van kiesbedrog gesproken!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...