CD&V en VLD ontzeggen Ekerenaren recht op tegensprekelijk debat over ‘Lange Wapper’-viaduct

Conform de terechte wens van de bevolking organiseerde het district Ekeren op donderdag 8 oktober een infoavond over de ‘Lange Wapper’-volksraadpleging. Ook enkele mensen van Vlaams Belang en VLOTT waren vanzelfsprekend aanwezig. Groot was de verbazing van onze mandatarissen toen bleek dat op deze avond enkel het ‘ja’-kamp vertegenwoordigd was, vertegenwoordigd door Patrick Debaere (BAM) en een vertegenwoordiger van Noriant. Beide heren werden door het district ruim in de gelegenheid gesteld om de positieve effecten van de realisatie het lange Wapper-tracé in de verf te zetten en te toehoorders te wijzen op de veronderstelde negatieve aspecten van het zogeheten alternatief van het studiebureau Arup-Sum. Het ‘nee’-kamp kreeg op deze infoavond dus geen kans om de eigen argumenten naar voor te brengen en de Ekerenaren te wijzen op de talrijke negatieve effecten van het BAM-tracé.Het Vlaams Belang klaagt aan dat de Ekerenaren de helft van de informatie wordt ontzegd. Een dergelijke handelswijze duidt volgens het Vlaams Belang niet op veel respect voor de democratie. Op de infoavond zelf vernamen we nog waarom het ‘nee’-kamp niet aanwezig was. Het studiebureau Arup-Sum oordeelt dat het niet tot haar opdracht behoort om deel te nemen aan debatten en VLD en CD&V stelden hun veto tegen de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de ‘nee’-actiegroepen Straten-Generaal of Ademloos. Of men nu voor of tegen een brug is, men kan er niet omheen dat deze houding van VLD en CD&V van weinig respect getuigt tegenover de Ekerenaren, die men blijkbaar liever een mening wil opleggen dan hen objectief te informeren.


Vlaams Belang Ekeren wijst iedereen erop dat de voorliggende volksraadpleging de Antwerpenaren niet verplicht te kiezen tussen de brug of de Arup-Sum tunnel. Het Vlaams Belang wijst al jaren op de onderbenutting van de Liefkenshoektunnel. Deze tunnel wordt maar voor 24% van zijn capaciteit gebruikt. Zorg toch voor een betere ontsluiting van deze tunnel op Linkeroever en maak deze tunnel eventueel tolvrij! Stimuleer spoor en binnenvaart! Bekijk daarna of er nog nood is aan een bijkomende Scheldekruising! Overigens stellen we vast dat ondertussen nog andere mensen het Vlaams Belang recent in deze stelling volgen, waaronder LDD’er Ivan Sabbe (die daarmee afwijkt van zijn eigen partijstandpunt) en ondernemer Christian Leysen. Het Vlaams Belang adviseert de Ekerenaren dus ‘nee‘ te stemmen. Voor ons is een ‘nee’-stem echter geen vrijgeleide voor de realisatie van de ‘Arup Sum-tunnel, waarover op dit moment immers nog al te veel onduidelijkheid bestaat. Laat zoveel duidelijk zijn.


Omdat wij van mening zijn dat de Ekerenaren recht hebben op de volledige informatie, bezorgen wij u hier de webadressen van BAM én Straten-Generaal.


http://www.bamnv.be/


http://www.stratengeneraal.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...