Cafetaria Schindebad staat reeds half jaar leeg. Graag opnieuw confortabele opvang van bezoekers!

In januari 2012 – een half jaar geleden – ging de uitbater van de cafetaria van het vernieuwde Schindebad failliet, waarna het Ekerse zwembad nu geen cafetaria meer heeft. De vorige consessiehouder hield het nauwelijks 1,5 jaar vol. Bezoekers  (bv. ouders die hun kinderen naar de zwemschool brengen) dienen hun tijd nu zeer onconfortabel door te brengen in een lege ruimte vanwaar zij de zwemmers nauwelijks kunnen zien en waar zelfs nauwelijks stoelen staan. Versnaperingen (versnaperingen of spijzen) bestellen is vanzelfsprekend onmogelijk. Tijdens zwemtornooien van kinderen – met veel toeschouwers – dienen bezoekers zich te behelpen met zelf meegebrachte dranken en enkele bijeengezochte stoelen. Naar verluidt zou geen uitbater gevonden worden omdat de concessievergoeding onrealistisch hoog ligt.

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer alsook -districtsraadslid Chris Luyckx richtten dan ook enkele vragen aan het Antwerpse stadsbestuur respectievelijk het Ekerse districtscollege:

1. Werd er inmiddels (eindelijk) een overnemer voor de cafetaria gevonden?

2. Zoniet, welke initiatieven werden inmiddels reeds genomen om een overnemer te vinden?

3. Hoeveel kandidaten dienden zich inmiddels aan? Waarom hapten zij niet toe?

4. Kloppen de geruchten dat de concessievergoeding in verhouding met de opbrengst te hoog ligt, zodat uitbating van deze taverne niet lucratief zou zijn voor belangstellenden? Hoeveel bedraagt deze vergoeding? Werd de vergoeding al aangepast of zal deze nog aangepast worden?

5. Kunnen – in afwachting vanhet vinden van een nieuwe uitbater – geen maatregelen worden getroffen om de bezoekers op een confortabele wijze op te vangen (bv. het voorzien van voldoende stoelen)? 

Het is nog wachten op het antwoord van het stadsbestuur. Dat van het districtsbestuur werd al ontvangen en vindt u aangehecht. Er blijkt nog hoop te zijn voor de cafetaria, maar omdat deze kwestie geen districtsbevoegheid is, blijft men nogal op de vlakte. Hopelijk komt er nu snel schot in de zaak, zodat de bezoekers van het nieuwe zwembad opnieuw op een confortabele wijze kunnen opvangen worden.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...