Bouw gehandicapteninstelling in Ekeren: Vlaams Belang wijst op studie uit 2003 en wil garanties dat bouw niet leidt tot toename overstromingsrisico .

De provincie Antwerpen is zinnens een stuk grond te verwerven gelegen aan het Laar in Ekeren (ten westen van de Sint-Lucaskliniek) om er een gehandicapteninstelling te bouwen. De gronden behoren momenteel nog toe aan de Vlaamse Gemeenschap (Intern Verzelfstandigd Agentschap Jongerenwelzijn). In 2002-2003 plande de Vlaamse Gemeenschap op deze gronden immers een jeugdgevangenis te bouwen. Omwille van het risico van wateroverlast dat ten gevolge van de bouw van deze instelling zou ontstaan, werden de plannen echter begraven. De districtsraad liet in 2003 zelfs een studie opstellen door een ingenieurs- en expertisebureau dat wees op de overstromingsrisico’s en de ‘uitermate belangrijke investeringen’ die nodig zijn om dit risico weg te werken. De gronden zijn immers gelegen in een belangrijk risicogebied voor overstroming. De buurt werd in het verleden al meermaals door overstromingen geplaagd. Nu wil de provincie middels een onteigeningsprocedure deze gronden dus verwerven van de Vlaamse overheid. Het ontwerpbesluit ligt ter stemming voor op de provincieraad van 22 april. 


Het Vlaams Belang stelt zich vragen bij deze verkoop en de bouw van een gehandicapteninstelling op deze gronden. Onze partij heeft er vanzelfsprekend geen enkel bezwaar tegen dat extra opvangplaatsen worden gecreëerd voor gehandicapten. Deze extra plaatsen zijn zeker nodig, aangezien er een nijpend tekort bestaat aan gehandicaptenopvangplaatsen. Het Vlaams Belang wil wel zekerheid dat de bouw van deze instelling niet zal leiden tot wateroverlast voor de buurt. Wij verwijzen hiervoor naar de conclusies van de in 2003 opgestelde studie. Vlaams Belang-provincieraadslid Chris Colman deelde onze bezorgdheid reeds mee in de bevoegde provincieraadscommissie.  


Vlaams Belang-fractievoorzitter in de districtsraad, Freddy Geens, interpelleert ter gelegenheid van de eerstvolgende districtsraad maandag 26 april het college over de mogelijke bouw van een gehandicapteninstelling aan het Laar, waarbij hij het college zal confronteren met de resultaten van de hydrologische studie en hen zal vragen ook de deputatie van de provincie hierop te wijzen.


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...