BOEGBEELD VLD ZET STAP NAAR VLAAMS BELANG

Het is genoeg geweest, het is hoog tijd voor verandering!, verklaarde Richard Shea, waarna hij meteen de daad bij het woord voegde en de rangen van het Vlaams Belang vervoegde. Een onbekende is Richard in Ekeren zeker niet, maar toch een kleine voorstelling.

Hoewel zijn familienaam anders doet vermoeden, is Richard Shea Ekerenaar in hart en nieren. Hij is trots op zijn Ierse wortels, maar bouwde zijn leven op in Vlaanderen en meer bepaald in Ekeren. Sociaal bewogen als hij is, werd hij al spoedig actief in allerlei verenigingen, waarvan hij nog steeds een enthousiast bestuurslid is. In de politiek zette hij zijn eerste stappen in de toenmalige PVV waarvan hij zeer lang bestuurslid was. Jarenlang zetelde Richard in de Ekerse districtsraad, waarvan hij zelfs meerdere jaren ondervoorzitter was. In die periode kwam hij meermaals in aanvaring met het PVV- of later VLD-bestuur. Zeker als het de Ekerse defusie betrof, zou hij veel liever met het Vlaams Belang meegestemd hebben. De partijtucht gebood hem echter om de VLD-standpunten (tegen defusie overigens) te volgen. Wat hij met tegenzin deed.
Tot de maat vol was. De leugenachtige en hypocriete houding van de huidige VLD deed hem besluiten de enige logische uitweg te kiezen, namelijk het Vlaams Belang.

Richard wil uiteraard zijn jarenlange politieke ervaring niet verloren laten gaan en ze opnieuw ten dienste van de Ekerse bevolking stellen. Daarom toonde hij zich onmiddellijk bereid om op de kartellijst Vlaams Belang – VLOTT voor de districtsraadsverkiezingen van 8 oktober een prominente plaats in te nemen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...