Bevraging ivm grenscorrectie van de wijken Schoonbroek, Rozemaai en Edison

Aan de Ekerse pers

Geachten,

Bij deze bezorg ik u in bijlage de informatieve vraag die ik gisteren stelde in de gemeenteraadscommissie van schepen Lauwers (sp.a).

Ik stelde de vraag of het schepencollege van plan is initiatieven te nemen m.b.t. het organiseren van een bevraging in de wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edisonwijk betreffende een mogelijke overheveling van deze wijken naar Ekeren. In volle gemeenteraadsverkiezingscampagne organiseerde CD&V-N-VA bij wijze van stunt immers een enquête in deze wijken, waaruit bleek dat 88% van de inwoners van deze wijken voorstander is van aansluiting bij Ekeren. Ook het Ekerse bestuursakkoord (van CD&V/NV-A, SP.a-Spirit, VLD-Vivant en 2070 Ekeren) pleit op duidelijke manier (zie bijlage) voor een aansluiting van deze wijken bij Ekeren.

Recent diende het Vlaams Belang bij monde van Philippe Van der Sande in de Antwerpse districtsraad een voorstel in om een bevraging te organiseren om het oordeel van de inwoners van voormelde wijken te vragen in deze zaak. De motie werd niet goedgekeurd, maar schepen Lauwers stelde in een krant dat ’over de pro’s en contra’s in de gemeenteraad kan gediscussieerd worden’. Naar aanleiding van deze uitspraak van de schepen stelde ik mijn vraag in de Antwerpse gemeenteraad.

Uit het antwoord van schepen Lauwers bleek dat er geen enkele ruimte meer is voor debat. De schepen stelde dat het Ekerse bestuursakkoord weliswaar een overheveling bepleit, maar dat Ekeren niet bevoegd is. Grenscorrecties zijn immers stedelijke bevoegdheid. Het stedelijke bestuursakkoord sluit dergelijke grenscorrecties uit. Er komen dus geen grenscorrecties tijdens deze legislatuur. Na het antwoord van de schepen (dat mijn uiteraard niet bevredigde) kondigde ik aan dat ik dan maar zelf tijdens de gemeenteraad van september een voorstel zou indienen i.v.m. een bevraging over de grenscorrectie.

Andermaal wordt duidelijk dat het Ekerse bestuursakkoord, zowel voor wat betreft de mogelijke verzelfstandiging van het district als voor wat betreft de grenscorrecties, door het stadsbestuur gewoon wordt weggelachen. CD&V-N-VA houdt zijn verkiezingsbeloften niet. De lokale Ekerse partij 2070 Ekeren moet zich ondertussen toch wel eens bezinnen over zijn rol in het Ekerse districtsbestuur, nu blijkt dat ook deze Ekerse eis niet gerealiseerd zal worden.

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Voor meer uitleg sta ik uiteraard graag ter uwer beschikking.

Met vriendelijke groeten,

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid stad Antwerpen (Vlaams Belang)
0476/33.78.28

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...