betreffende de fusie of mogelijke afschaffing van de polders Ettenhoven, Muisbroek en Stabroek

Op 27 september 2011 werd in de Antwerpse provincieraad een schriftelijke vraag gesteld aan de Bestendige Deputatie over de in 2007 voorgenomen fusie van de polders Ettenhoven, Muisbroek en Stabroek. In het antwoord lezen we dat de drie polders op 17 februari 2007 vrijwillig de procedure tot fusie opstartten en dat alle bevraagde overheden, te weten behalve de 3 polderbesturen zelf ook het Gemeentelijk Havenbedrijf en de stad Antwerpen, een gunstig advies uitbrachten.


Op 26 maart 2008 werd het volledige dossier door de provincie aan toenmalig minister van Leefmilieu Hilde Crevits bezorgd met de vraag om de officiële procedure op te starten en een ontwerpbesluit op te maken. Sindsdien werd er van de minister niets meer vernomen, wat volgens de provincie Antwerpen te wijten zou zijn aan het feit dat de Vlaamse overheid een afschaffing boven een fusie zou verkiezen.


Kan de minister mij meedelen:


1. of het dossier van de voorgenomen fusie van de polders door de minister daadwerkelijk ontvangen werd?
2. wat de reden is dat er geen antwoord aan de provincie of aan de polderbesturen bezorgd werd?
3. Wat de visie van de Vlaamse overheid inzake polders en watering is en wat meer bepaald haar visie is m.b.t. de polders Muisbroek, Ettenhoven en Stabroek?
4. wat de gevolgen voor de ‘polderbewoners’ zullen zijn van de uitvoering van de visie van de Vlaamse overheid?
5. of zij het als een daad van goed bestuur beschouwt om deze vraag zo lang (2008-2011) te laten aanslepen, de polderbewoners verder polderbelasting te laten betalen?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...