Belgische Marokkanen met eigendom in Marokko kunnen straffeloos sociale woning huren, terwijl duizenden behoeftige Vlamingen op de wachtlijst staan. Ander volk eerst?

Volgens de multiculturalisten ligt de toekomst van de Belgische Marokkanen in België. De vraag is of de Marokkanen dat zelf ook wel zo zien. Uit een deze maand gepubliceerd onderzoek van de universiteit van de Marokkaanse stad Rabat blijkt dat maar liefst 60% van de Belgische Marokkanen een woning in eigendom heeft in Marokko, veel meer dan er over een eigendom in België beschikken. Misschien zouden deze frappante cijfers wel iets te maken kunnen hebben met de gevolgen die het hebben van een eigendom in België heeft met betrekking tot uitkeringen, het huren van een sociale woning, enz. Wie een eigendom heeft, kan wettelijk gezien immers geen OCMW-uitkering krijgen of een sociale woning huren. In België wordt dit gecontroleerd bij de belastingsadministratie. Maar wat met een woning in het buitenland?   


Uit het schriftelijke antwoord van schepen van Wonen Leen Verbist  – die tevens voorzitter is van de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen – op een vraag van Antwerpse Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer blijkt dat er nooit gecontroleerd wordt of een sociale huurder een onroerende eigendom in het buitenland heeft. De schepen antwoordde dat Woonhaven de huurders vraagt een ‘verklaring op eer’ af te leggen dat zij geen eigendom in het buitenland bezitten, maar dat dit niet wordt gecontroleerd. Zelfs in geval van vermoeden van fraude wordt geen navraag gedaan bij de ambassades. “De kadastergegevens uit heel wat landen zijn onvolledig of niet betrouwbaar, bijgevolg kan de eventuele ingewonnen en verkregen informatie via de ambassades dat ook niet zijn.”, schreef de schepen. De schepen besloot: “Er werden nog geen vaststellingen gedaan dat huurders een eigendom bezitten in het buitenland”.  


Conclusie: men kan dus perfect in Antwerpen een sociale woning huren en een woning in pakweg Marokko en Turkije in eigendom hebben. Ondertussen staan er duizenden behoeftige Vlamingen op de wachtlijst voor een sociale woning. Ander volk eerst?
In bijlage vindt u het antwoord van schepen van Wonen Verbist op de vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...