Behoud open ruimte: stop immigratie!

Stefaan Sintobin noemde het “surrealistisch” dat de regering spreekt over “de vrijwaring van de open ruimte” zonder de jaarlijkse import van 50.000 immigranten in Vlaanderen ook maar één keer te vermelden. 

Vorige week keurde de Vlaamse regering een akkoord goed over het zogenaamde ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’, dat in de pers al gauw werd bestempeld als “betonstop”. Volgens de Vlaamse regering moeten de Vlamingen voortaan kleiner en in de eerste plaats in stads- en dorpskernen gaan wonen. Op dit moment wordt in Vlaanderen immers elke dag nog zes hectare open ruimte volgebouwd. Het aansnijden van open ruimte moet volgens de regering vanaf 2025 beperkt zijn tot drie hectare per dag en vanaf 2040 mag er zelfs helemaal geen bijkomende ruimte meer worden bebouwd. De Vlaamse regering wil in dit kader een aantal woonuitbreidingsgebieden met reservebouwgronden schrappen. Er wordt daarbij een ruilsysteem opgezet voor eigenaars die niet meer zouden mogen bouwen op hun gronden.

320.000 immigranten

Het Vlaams Belang is het zeker eens met het principe dat onze open ruimte in Vlaanderen niet meer aan dit tempo kan blijven verdwijnen en dat er zuinig mee moet worden omgesprongen. Ter gelegenheid van een debat in het Vlaams Parlement vertolkte Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin echter de ongerustheid van burgers die nu een stuk grond hebben op het platteland dat ze binnenkort niet meer zouden mogen bebouwen. Maar Sintobin klaagde ook aan dat de regeringspartijen weliswaar het verdwijnen van open ruimte willen beperken, maar niet durven spreken over de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van die open ruimte, namelijk de aanhoudende massa-immigratie naar Vlaanderen. De immigratie is zelfs quasi de enige oorzaak van de bevolkingstoename in Vlaanderen. De natuurlijke aangroei is immers bijna 0.

Elk jaar vestigen zich immers 50.000 immigranten in Vlaanderen. Zonder de immigratie naar Brussel erbij te tellen. Elk jaar komt er in Vlaanderen meer dan de bevolking van een stad als Turnhout, Vilvoorde of Ieper bij, enkel en alleen al door immigratie. Op nauwelijks 6  jaar tijd – van 2010 tot en met 2015 – werd Vlaanderen (volgens de officiële statistieken van statbel) geconfronteerd met een instroom uit het buitenland van niet minder dan 320.000  immigranten. Dit opengrenzenbeleid wordt overigens verdergezet tot op de dag van vandaag.

Immigratiestop

Stefaan Sintobin confronteerde de andere partijen met de harde realiteit: “Het verband tussen immigratie en ruimtebeslag ontkennen, is het licht van de zon ontkennen. De massa-immigratie is een belangrijke oorzaak van de stadsvlucht en dus ook van het aansnijden van alsmaar meer open ruimte. Een beleid ontwikkelen over ruimtebeslag zonder de oorzaken te erkennen, is niet alleen hypocriet, maar zelfs surrealistisch. Wanneer u het allemaal werkelijk meent met de bescherming van onze open ruimte, kiest u niet alleen voor een betonstop, maar des te meer voor een immigratiestop.” De andere partijen in het parlement zwegen. Want ze weten dat het Vlaams Belang gelijk heeft.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...