Antwerpse meerderheid maakt water fors duurder door nieuwe verhogingen saneringsbijdrage

De Antwerpse meerderheidspartijen CD&V, Open VLD, SP.A en N-VA en oppositiepartij LDD keurden op de gemeenteraad van 1 maart de verhoging goed van de saneringsbijdrage voor het afvalwater. Deze verhoging is gekoppeld aan een eveneens goedgekeurde beheersovereenkomst tussen stad en waterintercommunale AWW. Bij het begin van deze legislatuur bedroeg de saneringsbijdrage van de Antwerpse AWW voor het afvalwater nog 0,25 euro per m³. Bij het begin van de legislatuur spraken de Antwerpse coalitiepartners af deze bijdrage te verdubbelen tot 0,50 euro. Gisteren werd voor de tweede maal een verhoging doorgevoerd, ditmaal tot 0,75 euro, een verdriedubbeling van de bijdrage tegenover de vorige legislatuur. Ook voor de toekomst worden er nog tariefverhogingen in het vooruitzicht gesteld. In 2013 zou de bijdrage nogmaals verhoogd worden met 0,25 euro en in 2019 met 0,35 euro. Op dat moment zal een Antwerps gezin voor elke m³ verbruikt water al 1,35 euro saneringsbijdrage moeten betalen.  


Volgens een presentatie van RIANT op de Antwerpse gemeenteraad brengt de verhoging van de saneringsbijdrage van 0,25 euro per m³ voor elk Antwerps gezin – gerekend aan een gemiddeld verbruik van 45m³ drinkwater per jaar – een extra kost met zich mee van 11,25 euro per jaar. Voor een gezin met drie kinderen komt deze verhoging dus neer op een gemiddelde extra jaarlijkse kost van een kleine zestig euro. Hun totale jaarlijks te betalen saneringsbijdrage zal neerkomen op zo’n 170 euro. Met de extra tariefstijgingen van 2013 en 2019 zal deze kost voor een gezin met drie kinderen toenemen tot meer dan 300 euro per jaar. 


Het Vlaams Belang verzette zich bij monde van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer tegen de verhoging van de saneringsbijdrage. Wim Van Osselaer stelde: “UITERAARD is de verhoging van de saneringsbijdrage een verdoken belastingsverhoging, die bovendien erg gezinsonvriendelijk is. Enige correctie naar gezinssamenstelling is er immers niet. Enkele jaren terug verantwoordde het stadsbestuur een tariefverhoging van de saneringsbijdrage nog door te stellen dat de Antwerpse bijdrage nog steeds minder was dan het Vlaams gemiddelde dat 0,67 €/m3 bedroeg. Ondertussen zitten we in Antwerpen boven het gemiddelde. Voor ons zijn deze opeenvolgende verhogingen van de bijdrage dan ook absoluut onaanvaardbaar.”

In bijlage vindt u de presentatie van Riant betreffende de verhoging van de saneringsbijdrage.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...