Antwerps schepen van Sociaal Beleid Monica De Coninck bereid in te gaan op suggestie van Vlaams Belang om sommige gehandicapten en zieken tegemoetkoming te geven in afvalkosten

 


Vanaf 1 januari 2010 is het in Antwerpen niet meer toegelaten luiers bij het GFT-afval te deponeren. Dit is een spijtige zaak voor gezinnen met kinderen in de pampers, maar zeker ook voor gezinnen met een gezinslid dat ten gevolge van zijn ziekte of handicap extra afval produceert (bv. in geval van incontinentie). Zij worden geconfronteerd met een fikse jaarlijkse meerkost ten gevolge van deze maatregel.


Terwijl verschillende gemeenten een sociale correctie voorzien voor zieken of gehandicapten die extra afval produceren, doet de stad Antwerpen dit niet. Deze personen kunnen echter alle steun gebruiken. Vanzelfsprekend kost deze ziekte of handicap op zich al veel geld en betreft het vaak mensen die het niet breed hebben. Deze verhoging van de afvalkost komt voor sommigen van deze mensen dan ook hard aan.
Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer 
kaartte de kwestie aan bij de Antwerpse schepen van Sociaal Beleid Monica De Coninck. Uit het antwoord van de schepen blijkt dat zij bereid is om in te gaan op de suggestie van het Vlaams Belang om een sociale correctie te voorzien voor de extra afvalkost van zieken en gehandicapten.  


Ze stelt: “Ik vind de vraag belangrijk genoeg om te onderzoeken wat wij binnen de beperkingen van de meerjarenbegroting kunnen doen voor mensen die omwille van hun ziekte of handicap extra kosten hebben voor afvalverwerking”. De schepen belooft de zaak alvast ter advies voor te leggen aan de raad voor personen met een handicap.


Het Vlaams Belang is vanzelfsprekend blij dat de schepen in het belang van deze doelgroep – die het zo moeilijk heeft – bereid is in te gaan op de suggestie van het Vlaams Belang-gemeenteraadslid! Vanzelfsprekend zal het Vlaams Belang erop toezien dat de kwestie niet op de lange baan wordt geschoven.
In bijlage vindt u de vraag van Wim Van Osselaer en het antwoord van de schepen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...