Antwerpen, Motor van Vlaamse kracht!

Vandaag stelde het Vlaams Belang haar Antwerps provinciaal verkiezingsprogramma voor onder het thema ’Antwerpen, Motor van Vlaamse kracht!’.

De voorzitters van de 6 werkgroepen, nl. Haven van Antwerpen, ruimtelijke ordening en milieu, mobiliteit, vreemdelingen, veiligheid en economie stelden kort de resoluties van hun resp. werkgroepen voor, waarna de congresgangers erover konden stemmen. Alle resoluties werden unaniem goedgekeurd, waarmee het verkiezingsprogramma voor de provincie Antwerpen een feit is.

Toespraken van Anke Vander Meersch en congresvoorzitter Gerolf Annemans rondden de congreszitting af.

De zitting werd gesloten na het zingen van ons volkslied.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...