Alleen Vlaams Belang steunt grenswijzigingen tussen Ekeren en Antwerpen

Voor de derde keer reeds stonden de grenswijzigingen tussen het district Ekeren en het district Antwerpen op de agenda van de Antwerpse gemeenteraad. Enkele burgers van de Antwerpse wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edison hadden het verzoek gericht aan de stad Antwerpen om deze wijken over te hevelen van het district Antwerpen naar het district Ekeren. Deze kwestie is niet zonder belang. De burgers van deze wijken moeten zich voor hun administratieve formaliteiten wenden tot het Antwerpse districtshuis in de Lange Gasthuisstraat in plaats van tot het veel dichter gelegen Ekerse districtshuis in het Veltwijckpark. Meer fundamenteel is het ook duidelijk dat deze wijken nauwer aansluiten bij Ekeren en dat de inwoners van deze wijken meer belang hebben bij inspraak in Ekeren dan in Antwerpen. De indieners van de verzoekschriften werden in de gemeenteraad slechts door één partij gesteund: door het Vlaams Belang. Alle andere partijen wezen het voorstel van de indieners van de hand. Dat bevragingen aantoonden dat een overgrote meerderheid van de wijkbewoners voorstander is van overheveling, is voor de andere politieke partijen blijkbaar van geen tel.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...