Advies betreffende bescherming van en toekomst voor het gebouw ‘de Oude Pastorij of de pastorie van de H. Hart van Jezuskerk’ aan de Prinshoeveweg in Ekeren-Donk

Recente historiek:


In augustus 2008 verhuisde het knutselatelier van de jeugddienst van Ekeren van de Oude Pastorij naar een gerenoveerd lokaal achter de bibliotheek van Mariaburg. De Oude Pastorij was intussen al in zeer slechte staat en aan dringende renovatie toe. In het najaar van 2009 gaf de stad desondanks de goedkeuring aan Chiro Ekeren-Donk om gebruik te maken van de benedenverdieping. In ruil daarvoor werd de zolder volledig ontruimd en de toegang naar de zolder werd afgesloten omwille van veiligheidsredenen.  


Dit jaar werd de Chiro echter een alternatieve locatie aangeboden in park Hof De Bist. Het stadsbestuur stelde immers vast dat “het gebouw van de Oude Pastorij momenteel in zo’n slechte staat is dat verschillende stedelijke diensten zich zorgen maken over de veiligheid van de kinderen en jongeren”. Nu staat de Oude Pastorij leeg en niemand weet wat VESPA er nu eigenlijk mee van plan is. Het verval dat al jaren aan de gang is, neemt nu snel toe. Eén van de ramen werd inmiddels al vernield.  


Bij een controlebezoek werd vastgesteld dat het pand gewoon open is en dus voor iedereen toegankelijk. Verscheidene ramen van het gebouw stonden gewoon open. 


Motivatie:


Het pand van De Oude Pastorij van Ekeren-Donk of correcter de pastorie van de Heilig Hart van Jezuskerk stamt uit de jaren 1889-1890 en is opgetrokken in neo-Vlaamse renaissancestijl. Het gebouw maakt samen met meerdere andere panden in en rond de Prinshoeveweg deel uit van het bouwkundige erfgoed van Ekeren en wordt als dusdanig vermeld in de Gids van het Bouwkundig Erfgoed, opgesteld door het VIOE (Vlaams Instituut voor het Bouwkundige Erfgoed) van de Vlaamse overheid. Hoewel het pand geen deel uitmaakt van de Databank van het Beschermd Erfgoed, opgesteld door het Agentschap Ruimtelijke Ordening van de Vlaams overheid, is de teloorgang van het pand of op termijn de volledige verdwijning ervan o.i. geen goede zaak voor het aanzien van Ekeren-Donk. Beter ware het om het gebouw te restaureren en een nieuwe bestemming te geven.


Advies:


De Ekerse districtsraad adviseert het Antwerpse schepencollege om:


Artikel 1:


Onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om het pand voor verdere teloorgang te behoeden en de veiligheid van de omwonenden, spelende kinderen in het bijzonder, te garanderen.


Artikel 2:


De toegang tot het pand af te sluiten en de sleutel in handen te geven van het districtsbestuur.


Artikel 3:


Om aan de Ekerse districtsraad duidelijkheid te scheppen over haar toekomstvisie voor het gebouw en, indien er nog geen toekomstvisie zou bestaan, om aan de creatie van een toekomstvisie absolute prioriteit te schenken en daarbij overleg te plegen met de leden van de Ekerse districtsraad.

Kurt Van Noten
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...